Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Tidigare kurser inom Medicinsk vetenskap > Anatomi, fysiologi och sjukdomslära, ht 2012 > Sjukdomar > Crohns Sjukdom

Crohns Sjukdom

  Även kallad Morbus Crohn (ILCO, 2009), är en kronisk inflammatorisk tarmsjukdom som angriper tarmslemhinnan. Allt från mun till ändtarm kan påverkas men vanligast är att den nedre delen av tunntarmen och början på tjocktarmen angrips. Besvären kan vara lindriga till mer påtagliga med bland annat buksmärtor, diarréer och viktminskning. Runt 0,2 % av Sveriges befolkning har sjukdomen och det är vanligast att man insjuknar före 35 års ålder, mellan 15-25 år. Sjukdomen återfinns mest hos befolkningen i Europa och Nordamerika (alltomcrohn.se 2011).

  Orsak

  Ingen vet exakt varför man får sjukdomen men det de flesta är överrens om är att det är en kombination mellan arv och miljö och där framförallt rökning förvärrar tillståndet. Det som sker i kroppen vid Crohns sjukdom är att kroppens egna immunförsvar aktiveras och angriper den egna tarmslemhinnan vilket resulterar i en inflammation som ger mer eller mindre djupa sår. Framför allt är det TNF-alfa, ett protein (cytokin) som finns i cellerna, som överproduceras och ställer till det (alltomcrohn.se, 2011).

  262px-Patterns_of_Crohn's_Disease.svg.png

  Symtom

  Symtomen kan vara många och variera i svårighetsgrad. Nedan följer en lista på olika symtom som kan uppstå vid Crohns Sjukdom/Morbus Crohn.

  • Magsmärtor
  • Diarré
  • Viktminskning
  • Blodbrist
  • Feber
  • Besvär från ändtarmen
  • Munsår
  • Ledbesvär
  • Hudförändringar

  Andra symtom som kan tilläggas är fissurer (sprickor eller rupturer i ändtarmsöppningen), variga fistlar (oftast kring ändtarmen) samt abscesser (lokala infektioner eller varansamlingar).

  Diagnos och Behandling

  För att säkerställa diagnos krävs mer än en typ av undersökning. Exempel på undersökningar är rektoskopi, koloskopi, vävnadsprov, blod- och avföringsprov samt röntgen och ultraljud. Ibland kan det ta tid att få sin diagnos och på grund av sjukdomens likhet med Ulcerös Kolit kan diagnos vara svår att ställa. Biopsi görs oftast också för att ytterligare säkerställa att det är Crohns och ingenting annat (Graf, W. 2010).

  Sjukdomen går i skov, det vill säga den går i perioder då den är mer eller mindre aktiv och aggressiv. När sjukdomen upptäcks och man får sin diagnos är man i ett skov, ett tillfälle då inflammationen är mer påtaglig. Behandlingen beror på hur pass utbredd och kraftig inflammationen är. Vissa patienter klarar sig på enbart kost korrigering medans andra behöver mediciner för att dämpa inflammationen. Här följer en lista på olika sorters mediciner som kan ges vid Crohns (Graf, W. 2010).

  • Sulfasalazin, 5-ASA.  T.ex. Asacol.
   • Ges vid lindrigare Crohns och då den finns främst i tjocktarmen och/eller ändtarmen.
     
  • Antibiotika. T.ex. Flagyl.
   • Ges för att påverka de besvär Crohns kan medföra, så som abscesser och fistlar. Dämpar inflammation men har ingen påverkan på grundsjukdomen.
     
  • Kortison. T.ex. Prednisolon.
   • Vid akuta fall injiceras kortison direkt i kroppen för att få så snabb effekt som möjligt. Vid kraftig inflammation, dock inte fullt lika akut, ges kortison i tablettform. Långvarigt bruk av kortison är inte att rekommendera då allvarliga biverkningar kan uppstå, som till exempel benskörhet, ökad risk för diabetes med mera.
    .
  • Immundämpande läkemedel och TNF- hämmare. T.ex. Remicade, Imurel, Humira.
   • När andra mediciner inte har fungerat och inflammationen inte har dämpats sätts dessa mediciner in och de är mycket kraftiga.
   • Dämpar immunförsvaret i hopp om att inflammationen ska minska eller helt avta.
   • TNF- hämmare eller blockerare är en biologisk medicin och mycket kraftig. Den har till uppgift att blockera eller minska produktionen av TNF-α.
   • Dessa mediciner kan ge allvarliga bieffekter så som leverskada, svårigheter att bilda nya blodkroppar och en nedsatt förmåga att stå emot infektioner.
   • Noga samrådan med läkare bör göras innan dessa läkemedel sätts in och man bör vara väl införstådd med riskerna.

   

  I vissa fall är operation enda alternativet. Man går då in och tar bort den del av tarmen som är värst drabbad. Det kan till och med bli en stomioperation där en tarmöppning görs på framsidan av buken och man får helt enkelt ”en påse på magen” där kroppens avfall hamnar. Det kan röra sig om en ileostomi, då tunntarmen läggs ut eller om en kolostomi där tjocktarmen läggs ut. I vissa fall kan hela tjocktarmen opereras bort och tunntarmen kopplas till ändtarmen, förutsatt att ändtarmen är frisk.

  Oftast är det inte bara en behandling som används utan flera kombineras för att uppnå bästa resultat (Graf, W. 2010). Det kan vara kortison tillsammans med 5-ASA, där kortison så småningom trappas ner. En annan kombination kan vara en tillfällig stomi i kombination med TNF-hämmare. Ordinationen är olika beroende på sjukdomens förlopp och beteende samt vart den är placerad i tarmen.

  Alla behandlingar har som mål att hålla sjukdomen och inflammationen under kontroll och lindra besvären för den drabbade. Något botemedel finns inte då det är en kronisk sjukdom..

  Sammanfattning

  Mycket mer kan skrivas och sägas om Crohns Sjukdom men i grund och botten är det en kronisk sjukdom, den är för livet och den påverkar de drabbades dagliga liv på ett eller annat sätt. En enkel sak som mat och dryck blir en central punkt och mycket fokus läggs på att hitta det som funkar för just dig. På det sättet är sjukdomen högst individuell. Det som fungerar för dig behöver inte nödvändigtvis fungera för en annan. Frekvensen av skov är också individuellt, vissa har fler och andra färre. Allt detta till trots så lever de flesta med Crohns ett något sånär normalt liv. Skov kan inte förhindras men med lite hjälp så kan de underlättas.

  Referenslista

   

  alltomcrohn.se (2011)
  Hämtad oktober 2012 från alltomcrohn.se.
  http://www.alltomcrohn.se/web/Hem.aspx

  Fasth, A. (2011), Behandling av Crohns Sjukdom.
  Hämtad oktober 2012 från Inflammationssjukdomar.se.
  http://inflammationssjukdomar.se/mage/crohns-sjukdom/behandling-av-crohns-sjukdom/

  Graf, W. (2010), Crohns Sjukdom.
  Hämtad oktober 2012 från Fass.se.
  http://www.fass.se/LIF/illness/ViewIllness.action?documentId=981da446-a0fa-41b5-80a2-01994866203c&userType=2&docType=95&docTitle=Sjukdomar#upp

  ILCO, Riksförbundet för stomi- och reservoaropererade, Morbus Crohn (2009)
  Hämtad oktober 2012 från ILCO, Riksförbundet för stomi- och reservoaropererade.
  http://www.ilco.nu/diagnoser-och-behandlingsformer/diagnoser/morbus-crohn/

  Wikipedia- Den fria encyklopedin, TNF-α (2012).
  Hämtad oktober 2012 från svenska wikipedia, den fria encyklopedin.
  http://sv.wikipedia.org/wiki/TNF-%CE%B1

  Files (4)

  Comments (7)

  Viewing 7 of 7 comments: view all
  Intressant läsning! Hur funkar det mellan skoven? Finns någon speciell kost som man ska äta för att förhindra skov?
  Posted 20:52, 21 Nov 2012
  BRA skrivet! Tack för intressant läsning. Jag hade en f.d. pojkvän som hade Crohns Sjuksom och det är verkligen inte att leka med. Efter att vi gjort slut menade han dock att han plötsligt blivit sämre och hade ungefär 50 % chans att överleva. Kan detta verkligen stämma? Av vad jag tidigare har förstått, och nu ännu mer, så är dödligheten inte särskilt mycket större än hos frisk normalbefolkning?

  Det enda jag har att påpeka är längden av artikeln. I betygskriterierna står det att man maximalt får skriva 1-1½ A4, men jag ser samtidigt inte hur man skulle kunna korta ned den här texten utan att förlora väldigt relevant information...

  /Jessica Ullström edited 21:25, 22 Nov 2012
  Posted 21:25, 22 Nov 2012
  Tack för kommentarerna och skoj att ni ställer frågor! :)
  Hur det funkar mellan skoven är högst personligt, och med tanke på att Crohns kan finnas i hela mag- tarmkanalen lägger det ytterligare fokus på hur individuell sjukdomen är. En person som t.ex. har sjukdomen främst i tunntarmen kan vara mer känslig för fettrik kost medan för en där tjocktarmen är angripen kanske fiberrik kost är det som inte fungerar så bra. Det är svårt att säga. Det som rekommenderas till patienter (så vitt jag förstått det) är att helt enkelt prova sig fram.
  Att man skulle kunna dö av Crohns har jag svårt att föreställa mig. Av allt det jag läst och hört har det inte nämnts någonting om dödligheten hos sjukdomen. Om man dock föreställer sig att sjukdomen sitter i magsäcken, tunntarmen, där den största delen av näringsupptaget sker så kan det kanske gå så pass långt att man helt enkelt inte får tillräckligt med näring till kroppen. Fast då detta är fallet, påverkat näringsupptag, finns det medel på sjukhusen att sätta in. Sondmatning eller näringsdropp. Fick berättat för mig när jag själv låg inlagd att det finns patienter som lever på t.ex. näringsdropp i flera, flera år. Det finns en hel del komplikationer hos denna sjukdom men jag har svårt att se att man skulle kunna dö av dom. Visst i det långa loppet, över många år, tär sjukdomen på kroppen och dom flest får någon gång under livet undergå en operation men jag har aldrig uppfattat Crohns som en sjukdom som skulle kunna leda till döden.
  Posted 09:47, 30 Nov 2012
  Fin artikel! Tycker det var mycket bra att du förklarade vad de olika medicinerna har för verkan. Var även lätt att följa referenserna!
  Posted 12:59, 30 Nov 2012
  Väldigt intressant, sådana här sjukdomar tänker man sällan på så det var kul att lära sig något nytt och lite mer ovanligt. Långt och bra, du fick med det mesta man ville veta :)
  Posted 21:34, 2 Dec 2012
  Jättetydlig och intressant text. Märks att du har erfarenhet av denna sjukdom. Det är alltid bra att ta med bilder, blir lite lättare att läsa och relatera då. Sedan kan jag tycka att lista över mediciner hade kunnat skippas.
  Posted 11:55, 13 Dec 2012
  Nu har jag lärt mig om Chrohns sjukdom, jag visste inte så mycket om den och har ingen erfarenhet av sjukdomen heller.
  Bra skrivet och lätt att förstå! Möjligtvis lite lång artikel och listan över medicinerna tyckte jag faktiskt var onödig.
  Posted 17:25, 13 Dec 2012
  Viewing 7 of 7 comments: view all
  You must login to post a comment.