Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Tidigare kurser inom Medicinsk vetenskap > Anatomi, fysiologi och sjukdomslära, ht 2012 > Sjukdomar > Bipolär

Bipolär

   

   

   

  Vincent van Gogh(1853-1890) är en av många konstnärer som tros ha lidit av bipolär sjukdom.
  Han målade På tröskeln tillevigheten några dagar innan han dog. Mannen kan symbolisera
  hopplöshet vid depression (wikipedia)

   

   

   

  ALLMÄNT

   

  Bipolär sjukdom (manodepressiv) är en kronisk sjukdom.

  Det innebär att man  har perioder när man är antingen manisk eller deprimerad. Risken att insjukna i denna sjukdom är en till två procent. Den vanligaste åldern att insjukna är mellan 15-30år, det händer även  att små barn drabbas men det tillhör ovanligheten. En del har svåra manier med psykotiska symtom som förvirring och grava vanföreställningar, medan andra bara drabbas av lindriga manier, så kallade hypomanier. En del har mycket svåra depressioner, medan andra inte drabbas av några depressioner alls eller bara av milda sådana. En del är under långa tider helt symtomfria.

   

  Bipolär sjukdom är en av det tidigast beskrivna sjukdomarna. Redan 400år före kristus beskrev den grekiska filosofen Hippokrates tillståndet som växlar mellan melancholia och mani (Backlund, 2011)

   

  Man delar in sjukdomen i olika typer dom två vanligaste är:

  • Bipolär 1 -Växlar man tydligt mellan mani och depression.
  • Bipolär 2 -Korta inslag av hypomani mani (lättare) med återkommande depressioner .

   

   

  MANI

   

  • Förhöjd sinnesstämning
  • Ökat självförtroende
  • Överaktivitet
  • Lättretlig

  När man är i detta stadie är det vanligt med mindre sömnbehov, man kan även uppfattas som speedad eftersom man är överaktiv.  När man är manisk kan man förlora omdömet och bete sig på ett sätt som skapar problem när det gäller till exempel relationer, arbete och ekonomi. Om man inte får behandling kan detta leda till att man blir aggressiv, orolig och omdömeslös. Obehandlade manier kan vara 3-6 månader.

  ( Bristol-Myers Squibb, 2012)

  DEPRESSION

   

  • Nedstämdhet
  • Likgiltig/ointresse
  • Dyster
  • Koncentrationssvårigheter
  • Dåligt självförtroende
  • Sömnbesvär
  • Dålig aptit

   

  Obehandlade depressioner kan vara 6-9månader. Bipolära syndrom innebär ökad självmordsrisk (10-25%). Självmorden sker oftast under den depressiva perioden(Backlund, 2011)

  ORSAKER

   

  Flera gener är inblandade vid utvecklingen av bipolär sjukdom. Vissa teorier beskriver förändringar i hjärnan detta tros bero på halter av transmittorsubstanserna serotonin och noradrenalin i hjärnans nervceller. Man tror även ärftlighet är en bidragande effekt.( Bonde & Johansson 1985,1989)

  BEHANDLING 

   

  Trots att det inte finns ett botemedel så kan man behandla denna sjukdom. Medicinering är viktigt eftersom man ska kunna leva ett så normalt och välfungerande liv som möjligt, man vill att stämningsläget ska stabiliseras. Litium är den medicinering som är mest effektiv och väldokumenterad vid mani(Bonde & Johansson, 1989) Behandlingen är individuell och sker på psykiatriskklink .Elbehandling, ECT, innebär att man sövs och behandlas med en liten elektrisk ström till hjärnan, strömmen utlöser ett kortvarigt krampanfall detta kan resultera i att symtomen försvinner.

  Terapi är en bra metod att kombinera med medicinering. Viktig del eftersom det kan vara svårt att acceptera sin diagnos och man behöver hjäp att lära sig att acceptera och förstå sin sjukdom.

  Dom vanligaste terapimetoderna:
   

  •  KBT(Kognitiv beteendeterapi)
  •  DBT(Dialektisk beteendeterapi)
  •  PDT(Psykodynamisk psykoterapi)

   

  Viktigt för anhöriga och nära vänner att få information om sjukdomen så det blir lättare att förstå och upptäcka symtomen. Man vet att en ökad kunskap och förståelse för bipolär sjukdom hos närstående har stor betydelse för att förhindra återinsjuknande för den bipolära.(Fahlèn , 2010) Det finns olika föreningar som anordnar patient och anhörigutbildning.

  Likaså är det viktigt att skilja på sak och person. Det är ju beteende och händelser till följd av sjukdomen som oftast orsakar problemen.

   

   

   

   

  REFERENSLISTA

   

   

   

   

   

  Backlund, L. ( 2011). Vad händer i kroppen? Växlingar mellan mani och depression.

  Hämtat 26 januari, 2011, från sjukvårdsrådgivningen:

  http://www.1177.se/Stockholm/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Manodepressiv-sjukdom-bipolar-sjukdom

   

  Bonde, M., & Johansson., M. (1989). Psykiatri (2.uppl). Stockholm:Liber

   

  Bristol-Myers Squibb (2012)

  http://www.bms.se/se/psykiatri/om-bipolar-sjukdom/symtom/

   

   

  Fahlèn, T. (2010). Bipolär sjukdom.

  Hämtat från januari, 2010, från IBIS, intresseföreningen för bipolär sjukdom:

  http://www.bipolarsjuk.se/vad_ar_bipolar_sjukdom.htm

   

   

   

   

   

    

   

  Files (0)

   

  Comments (4)

  Viewing 4 of 4 comments: view all
  Vilken "bergodalbane" sjukdom, både för den sjuke och de anhöriga. Kanon att det finns anhörigutbildning.
  Jag kunde inte mycket om denna sjukdom innan jag läste din artikel, men har nu fått mer information och mycket mer förståelse.
  Tack för en lättläst text och snyggt indelat i underrubriker./Nina
  Posted 14:57, 4 Dec 2012
  Detta är en sjukdom man skulle kunna skriva så himla mycket mer om men du har lyckats hålla det kort och ganska informationsrikt. Bra jobbat! (ett litet tips bara, läs första stycket igen. Sista meningen. Något som inte riktigt stämmer.)
  Sen undrade jag lite om medicinering. Du nämner litium, men är det den enda medicinen som används för behandling av den här sjukdomen? Och hur vanligt är det med ECT behandling?
  Du valde en mycket intressant sjukdom att skriva om och det är inte ofta man hör talas om den. Tack för att du gav oss chansen att lära sig lite mer om den. edited 09:58, 6 Dec 2012
  Posted 09:57, 6 Dec 2012
  Jag har en släkting som har fått denna diagnos, endast 27år är han. Han har under hela sin skolväxt haft det svårt, dyslexi och blandat temprament. Fick gå på BUP inför olika utredningar, hälsocentral osv. Han har inte haft det lätt alls. Han har även använt droger eftersom han har mått dåligt både fysiskt och psykiskt. I våras stängde han in sig och rökte på. Han trodde då att folk var ute efter honom och han kännde sig förföljd. Han har nyligen fått Bipolär som diagnos, träffade honom för ett liten tag sedan och han berättade att han fått medicin och känner sig "stabil". Innan så kanske jag såg honom sist för ca 1år sedan. Han såg pigg, välmående ut så skönt att få se!
  Skulle kunna sitta och skriva så mycket mera, så intressant sjukdom och fruktansvärt tragisk!

  Finns olika mediciner men vanligast är Litium. Man måste "skräddarsy" medicineringen eftersom alla reagerar olika. Tex. Valproat, används om man har mycket blandperioder.

  ECT: Används vid djupa, melankoliska depressioner, särskilt med psykotiska inslag och självmordsrisk. edited 09:50, 7 Dec 2012
  Posted 09:17, 7 Dec 2012
  Hej Emma! Jag fastnade på din sida. Jag är alltid fascinerad av bilder o här fick du in en så bra och talande bild. Du har skrivit bra och lättförståeligt på alla sätt. Man kan nog inte föreställa sig hur svårt det måste vara att bli fånge i denna ångestkrampande sjukdom. -Jag undrar om man själv är medveten om sina ageranden då man är manisk. Det är säkert en oerhört stor skara som drabbats av sjukdomen som då blir asociala och kanske även övergivna av sina närmaste. Positivt att det finns medicinsk lindring för den drabbade.
  Intressant att det finns så gammal vetenskap om sjukdomen. Kan tilläggas att jag inser ännu mer hur viktigt det är med information och som du skriver att man skiljer på sak och person.
  Posted 10:53, 13 Dec 2012
  Viewing 4 of 4 comments: view all
  You must login to post a comment.