Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Tidigare kurser inom Medicinsk vetenskap > Anatomi, fysiologi och sjukdomslära, ht 2012 > Sjukdomar > Bindtarmsinflammation

Bindtarmsinflammation

  Table of contents
  No headers

  Ida Andersson

  ORSAK
  Vid en blindtarmsinflammation är det inte själv blindtarmen som blir inflammerad utan det lilla maskformiga bihanget. I övergången från tunntarmen till tjocktarmen sitter den här delen. Bihanget är ungefär lika stort som ett lillfinger, ca 0,5 centimeter tjockt och tio centimeter långt. Egentligen vet man inte riktigt varför den här lilla delen blir inflammerad. Möjliga orsaker kan vara:
  - Något virus eller en bakterieinfektion som får blindtarmen att svälla upp.
  - Något föremål, fruktkärna, hård avföringsklump fastnar och täpper till öppningen. Det leder till att bihanget sväller upp och blir inflammerat och infekterat av tarmens egna bakterier och var bildas.
  - En ficka, polyp eller tumör täpper till öppningen. Men det är inte särskilt vanligt (Kylander C, 2010).
  Vid en lindrigare inflammation kan besvären gå tillbaka och läka av sig själv. Men det kan också leda till ett mycket allvarligt tillstånd, petronit, bukhåleinflammation. Det uppstår om det bildas så mycket var i bihanget att slemhinnan blir svullen och blodförsörjningen försämras. Om det går för långt finns risken att blindtarmsbihanget brister och var och bakterier kommer ut i bukhålan (Setterberg E, 2011).

   

  SYMTOM
  Symtom vid blindtarmsinflammation kan börja som diffusa smärtor i mitten av magen. Sedan förflyttar sig smärtan ned mot högra sidan och tilltar i smärta. Vanligt är att man blir illamående och får feber. Kräkningar och diarré kan också förekomma. Det är inte alltid tydliga symtom vid en blindtarmsinflammation, ca 25% av de drabbade saknar de mest typiska. Små barn, gravida och äldre personer är patientgrupper som ofta har mindre tydliga besvär (Kylander C, 2010). Detta gör sjukdomen lömsk. Snabbt sjukdomsförlopp hos små barn kan göra att bihanget brister. Blindtarmsinflammation kan också misstas för andra sjukdomar då de har liknande symtombild. Exempel på sådana är gallsten, njursten och äggstocksinflammation (Setterberg E, 2011).

   

  OLIKA UNDERSÖKNINGAR
  Det finns inget särskilt blodprov man kan ta för att kontrollera om man har just blindtarmsinflammation. Men man kan ta ett blodprov för att se om man har en infektion eller inflammation i kroppen. Vid oklara symtom kan man även använda sig av ultraljud eller datortomografi. Dessa undersökningar kan dock inte alltid utesluta en blindtarmsinflammation (Kylander C, 2010).

   

  VÅRD OCH BEHANDLING
  Det är viktigt att man snabbt kommer till sjukhus om man har oklara buksmärtor. För att inte riskera en brusten blindtarm opereras man oftast om läkaren misstänker att den är inflammerad.
  Genom ett snitt i bukens nedre högra del ta man bort blindtarmens bihang. Om det skulle visa sig att bihanget är friskt tar man i de flesta fall ändå bort det.
  Titthålskirurgi är också en metod man använder sig av. Det tillämpar man både för att säkerställa själva diagnosen och för att operera bort det inflammerade bihanget. I denna metod låter man dock bihanget sitta kvar om det skulle visa sig vara friskt.
  Under noga övervakning kan man behandlas med antibiotika istället för att opereras. Det finns en risk med att få tillbaka sjukdomen, störst risk under det första efterföljande året, om man bara behandlats med antibiotika. Om inflammationen kan behandlas med antibiotika tas inte bihanget bort. Men om man får en ny akut inflammation opereras det bort (Kylander C, 2010).

   

  VILKA DRABBAS?
  Vanligast är det att unga personer i åldrarna tio till trettio år drabbas, och oftare män än kvinnor. Men det är en relativt vanlig sjukdom och kan hända vem som helst när som helst i livet. Från 1950-talet fram till 90-talet sjönk antalet blindtarmsinflammationer i Sverige och har därefter varit ganska stabilt (Kylander C, 2010).

  Refrenslista
  Kylander, C. (2010). Blindtarmsinflammation. Hämtad 22 oktober 2012 från 1177.se:
  http://www.1177.se/Dalarna/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Blindtarmsinflammation/

  Setterberg, E. (2011).
  Medicin 1 och 2. Stockholm: Liber förlag.

  Files (0)

   

  Comments (6)

  Viewing 6 of 6 comments: view all
  Jättebra text Ida! Bra strukturerat och lättbegripligt.
  Jag är lite nyfiken på det här med bristandet om inflammationen inte åtgärdas, är det hela själva blindtarmen som brister då? Eller bihanget?
  Hur kommer det sig att hela blindtarmen annars skulle brista?

  / Marie
  Posted 13:40, 21 Nov 2012
  Hallå! Om det brister är det i så fall bihanget som brister, inte hela blindtarmen. Tänk om jag hade lyckats få med en bild, då hade det synts ordentligt vad som blir inflammerat.
  /Ida edited 14:49, 21 Nov 2012
  Posted 14:47, 21 Nov 2012
  Väldigt bra och lättförståeligt, bra och snyggt strukturerat!
  Om det skulle vara så att bihanget spricker, kan det uppstå andra följdsjukdomar av det?
  Sedan undrar jag också varför antalet inflammationer kan ha minskats så mycket från 50-talet?
  Eller är det bara teknikens under kanske? ;)

  Vi ses och hörs Ida! :D
  Roxanne
  Posted 18:05, 29 Nov 2012
  Hej. Har kollat upp lite mer om denna blindtarm. Vad jag förstår så kan blindtarmen bli inflammerad och spricka, alltså inte bara bihanget. Då läcker tarminnehåll och var ut i bukhålan vilket leder till rejäl smärta och feber. Ibland kan det bli så att varet som läcker ut "kapslas in" av tarmar och fett som ligger i nära anslutning till blindtarmen och då bildas en varböld. Man får då ofta en långdragen feber och beroende på när man kommer till sjukhus för vård så kan man antingen operera och tömma ut varet eller låta röntgenläkarna lägga in en liten slang i varbölden och tappa ut varet. Man får då också antibiotikabehandling för att läka ut infektionen.
  Öriga komplikationer kan uppstå vid operation, sårinfektioner och i sällsynta fall tarmvred.
  Vad gäller frågan om de minskade inflammationerna sedan 50-talet kan jag tyvärr inte svara på det.

  Hoppas jag har rätat ut några frågetecken=)
  /Ida
  Posted 10:19, 3 Dec 2012
  Bra och lättöverskådligt. Överraskning för mig att bihanget är så långt som tio centimeter! Intressant om den nyare metoden med titthålskirurgi, som inte fanns när jag blev opererad på 70-talet. /Susanne
  Posted 15:40, 13 Dec 2012
  Bra skrivet och lätt att förstå.! Har själv blivit opererad för detta och jag fick jätte komplikationer efteråt. Fick bakterier i såret efteråt och det var ingen höjdare./Jenny
  Posted 18:41, 13 Dec 2012
  Viewing 6 of 6 comments: view all
  You must login to post a comment.