Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Tidigare kurser inom Medicinsk vetenskap > Anatomi, fysiologi och sjukdomslära, ht 2012 > Att skriva referenser

Att skriva referenser

  Table of contents
  No headers

   

  Det är av stor vikt att dokumentera varifrån man hämtat information som man använder i rapporter/uppsatser. Syftet är att läsaren snabbt ska kunna kontrollera sakuppgifter eller själv fördjupa sig i ämnet. Allt som inte är författarens egna tankar eller slutsatser ska ha en hänvisning till den källa där materialet är hämtat ifrån.  

   

  Det finns många olika system för att skriva referenser. Om man ska publicera en studie i en vetenskaplig tidsskrift måste man hålla sig till de regler som tidsskriften satt upp. Här på högskolan kan en kurs eller ett program ha bestämt sig för att man ska använda ett visst system. I de korta texter vi skriver på denna kurs spelar det ingen roll vilket system ni använder, huvudsaken är att referenserna skrivs på samma sätt i hela texten så det blir så lätt som möjligt för läsaren. 

   

  En kort film om att skriva referenser är inspelad, som på ett grundläggande sätt förklarar hur referenshanteringen bör genomföras. Länk till FILM OM REFERENSER

   

  Mer information om referenser hittar du på BIBLIOTEKETS HEMSIDA   

  Files (0)

   

  Comments (0)

  You must login to post a comment.