Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Tidigare kurser inom Medicinsk vetenskap > Anatomi, fysiologi och sjukdomslära, MC1078, ht2016 > Sjukdomar > Urininkontinens

Urininkontinens

  Table of contents
  No headers

  Urininkontinens beskrivs som en ofrivillig tömning av urinblåsan. Det kan handla om en fullständig tömning av blåsan, ett mindre läckage eller ett ständigt droppande (Setterberg, 2011).

  Problemet är vanligt och vanligast är det hos kvinnor i alla åldrar. Hos yngre män är förekomsten mycket lägre men efter 75 års ålder jämnas skillnaden ut och besvären blir lika vanliga hos båda könen Hos äldre är tillståndet mycket vanligt, över hälften av de som bor på särskilt boende har någon form av inkontinens problem (Läkemedelsboken, 2015).

   

  Varianter

   

  Det finns flera olika former av inkontinens. De vanligaste är:

  • Ansträngningsinkontinens

   Läckaget uppstår vid en ansträngning som ökar trycket i buken. Det kan vara att personen hoppar eller springer och även vid hostningar eller nysningar (1177 Vårdguiden, 2016).

  • Trängningsinkontinens

   Det uppstår en plötslig känsla av kissnödighet och det blir svårt att hålla sig. Trängningarna kommer ofta tätt men det kommer bara små skvättar urin vid varje toalettbesök (1177 Vårdguiden, 2016).

  • En blandning av dessa två.

   

  Orsaker och behandling

   

  Hos kvinnor är det vanligt med ansträngningsinkontinens. Ofta är orsaken försvagad vävnader i bäckenbotten och runt urinröret och det hör ihop med graviditeter och barnafödande. Andra faktorer som kan spela in är astma, övervikt och framfall. Behandling sker med bäckenbottenträning, till exempel knipövningar, eller i svårare fall med operation (1177 Vårdguiden, 2016). Trängningsinkontinens hos kvinnor uppstår ofta vid retning av urinblåsan eller urinröret. Det kan orsakas av urinvägsinfektioner, ibland utan andra symtom, eller av sköra slemhinnor vid hormonella förändringar. Behandling sker  då med antibiotika vid bakteriell förekomst eller med lokal hormonbehandling vid torra slemhinnor, till exempel med gel eller vagiatorer innehållande östrogen (Läkemedelsboken, 2015).

   

  Ansträngningsinkontinens är inte vanligt hos män men det kan förekomma tillfälligt efter prostataoperation. Problem med prostatakörteln är en vanlig orsak till trängningsinkontinens hos äldre män. En godartad förstoring av prostatan behandlas med läkemedel eller operation, även blåsträning kan mildra besvären. Orsaken kan också vara andra förändringar i urinröret, prostatacancer, urinvägsinfektion eller blåssten (117 Vårdguiden, 2016).

   

  Inkontinensproblem är mycket vanligt hos äldre. Åldersförändringar av urinblåsans funktioner ger svårigheter både med att hålla urinen kvar och med att tömma blåsan helt. Den urin som blir kvar i blåsan orsakar irritation av slemhinnan och det kan leda till infektioner. Det uppstår då ofta täta trängningar och det blir svårt att hålla sig (Setterberg, 2011). Andra vanliga orsaker till urininkontinens hos äldre är neurologiska sjukdomar som Parkinsons, demens och stroke. För äldre kan förvirring uppstå vid plötsliga förändringar som flytt och sjukhusbesök, det kan i sin tur ge en urininkontinens. Ett dåligt allmäntillstånd gör att det finns en känslighet för infektioner (1177 Vårdguiden, 2016). Fysiska orsaker som urinvägsinfektion eller prostataproblem behandlas med läkemedel eller operation. Det är också viktigt att se över miljöfaktorer som möblering och belysning samt att fysiska handikapp som hindrar till exempel förflyttningsförmågan kompenseras. Kunnig personal i hemtjänst och i särskilt boende kan vara till stor hjälp. Blåsträning som innefattar schemalagda toalettbesök och uppmärksamhetsträning där personen uppmuntras till att själv be om hjälp till komma till en toalett är andra sätt att hjälpa (Läkemedelsboken, 2015).

  Både män och kvinnor kan drabbas av trängningsinkontinens där inte någon klar orsak hittas, så kallad överaktiv blåsa. Ofta har personen hamnat i en ond cirkel där den går på toaletten ofta men det kommer bara små mängder urin varje gång (Läkemedelsboken, 2015). Behandling kan ske med hjälp av blåsträning, där man aktivt försöker öka tiden mellan varje toalettbesök för att blåsan ska klara av att hålla mer urin innan trängningar uppstår. Det finns även läkemedel att ta till eller i svåra fall operation (1177 Vårdguiden, 2014).

   

  Hjälpmedel

   

  I Sverige är det i de allra flesta kommuner gratis med inkontinenshjälpmedel.

  Hjälpmedel är värdefullt när annan behandling inte hjälpt fullt ut eller när behandling inte är möjlig. Det finns många olika hjälpmedel att tillgå som till exempel inkontinensskydd, urinflaskor, uridom och kateter. Det är viktigt att hjälpmedlen är individuellt anpassade och utprovad (Setterberg, 2011).

   

  Referenser

   

  Andersson, I. (Red.) (2014). Urininkontinens hos män. Hämtad 2016-12-08 från 1177 Vårdguiden:

  http://www.1177.se/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Urininkontinens-hos-man/

   

  Andersson, I. (Red.) (2014). Urininkontinens hos kvinnor. Hämtad 2016-12-08 från 1177 Vårdguiden:

  http://www.1177.se/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Urininkontinens-hos-kvinnor/

   

  Peeker, R. Samuelsson, E. (2015) Urininkontinens. Hämtad 2016-12-09 från Läkemedelsboken: 

  https://lakemedelsboken.se/kapitel/nefrologi-urologi/urininkontinens.html

   

  Setterberg, E. (2011). Medicin 1 och 2. Stockholm: Liber

   

  Tuimonen, P. (Red.) (2014). Överaktiv blåsa. Hämtad 2016-12-18 från 1177 Vårdguiden:

  http://www.1177.se/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Overaktiv-blasa/#

  Files (0)

   

  Comments (4)

  Viewing 4 of 4 comments: view all
  Se över meningsbyggnaden i stycket om orsaker och behandling så blir det mer lättläst. Ändra även i referenslistan så att referenserna kommer i bokstavsordning. Annars lättläst och informativt. /Maria
  Posted 19:25, 19 Dec 2016
  Håller med Maria om meningsbyggnaden. Ett exempel är denna mening: "Hos kvinnor är det vanligt med ansträngningsinkontinens, ofta orsakad av försvagad vävnader i bäckenbotten och runt urinröret, det hör ihop med graviditeter och barnafödande men astma, övervikt och framfall är andra faktorer som kan spela in." Den är väldigt lång och många kommatecken. Dela upp den och sätt punkt så blir det bättre flyt.
  "Peeker-referensen" bör du ändra teckenstil på i referenslistan så att den är lika de andra. :) / Karin
  Posted 20:59, 19 Dec 2016
  Tack tjejer för feed back! :)
  Karin: Av någon anledning vägrade "peeker-referensen" reagera som den andra texten när jag försökte ändra teckenstil/storlek. Jag fick klippa, klistra och flytta mellan olika dokument, men nu tror att jag lyckades till sist. Hojta till om det inte ser rätt ut på era skärmar! :)
  /Sara
  Posted 19:36, 20 Dec 2016
  Ja men nu ser det rätt ut med "peeker-referensen" Sara. :) Jag ser att du ändrat den meningen som jag tog upp som ett exempel. Tipp topp!! :) // Karin
  Posted 18:26, 21 Dec 2016
  Viewing 4 of 4 comments: view all
  You must login to post a comment.