Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Tidigare kurser inom Medicinsk vetenskap > Anatomi, fysiologi och sjukdomslära, MC1078, ht2016 > Sjukdomar > Psoriasis

Psoriasis

  Table of contents
  No headers
   
   
  Psoriasis – En systemsjukdom
  Psoriasis är en av de vanligaste folksjukdomarna i Sverige. Psoriasis smittar inte men är en ärftlig kronisk sjukdom. Det är en systemsjukdom som kan drabba hud, leder och andra organ i kroppen. I Sverige finns det ca 250 000 – 300 000 personer med psoriasis. Det finns kopplingar med mag-, led- och tarmbesvär, men även andra besvär då psoriasis påverkar vävnader i kroppen vilket kan leda till hjärt- och kärlsjukdomar. (psoriasisforbundet.se/psoriasis/)
   
  Symptom
  De mest uppenbara symptomen av psoriasis kan ses som torra rodnande fläckar på huden, vanligast är i hårbotten och på armbågarna. Fläckarna kan irritera och klia. Det är en sjukdom som varierar väldigt intensivt i mängd och storlek mellan olika individer, en del har besvär hela tiden medan andra kan vara helt symtomfria under långa perioder. 
  Av alla som har psoriasis får även en tredjedel problem med lederna som kan börja kännas stela och göra ont. Utvecklas det inflammationer i lederna kallas det för psoriasisatrit, man kan då få problem med rörlighet och värk. Sjukdomen påverkar alla människor olika, många känner att det försämrar dem både fysisk, psykiskt och socialt och att det påverkar deras livskvalitét på ett negativt sätt. (psoriasisforbundet.se/psoriasis/)
   
  Vad ligger bakom sjukdomen? 
  Psoriasis innebär att hudens cellbildning ökar på ett område vilket stör immunförsvaret. Eftersom sjukdomen är en så kallad autoimmun sjukdom så innebär det att immunförsvaret attackerar den egna kroppen och startar en process som skadar cellerna. I normala fall tar det ungefär en månad för en ny hudcell att bildas och ta sig upp till överhuden. I en psoriasisfläck, där processen är störd, går den här nybildningen mycket snabbare vilket gör att huden förtjockas på just det stället. Processen pågår inte hela tiden. Ibland försvinner utslagen eller blir mindre, men när processen startar igen kommer nya utslag och det sker en enorm nybildning av celler vilket gör huden tjockare på grund av överskottet av celler. (Sörensen 2012)
   
  Typer av psoriasis
  Plackpsoriasis är den vanligaste typen, vilket ger fjällande utslag på kroppen. Skrapar man på utslagen kan det komma fram små bloddroppar. Det är väldigt individuellt hur olika individer drabbas, vissa har utslag över hela kroppen medan andra endast har fläckar på enstaka kroppsdelar, tillexempel knän och armbågar.
   
  Guttat Psoriasis är den näst vanligaste formen av psoriasis. Utslagen ser då ut som prickar eller droppar och kan finnas över hela kroppen. Den här formen av psoriasis drabbar oftast barn och ungdomar. Guttat Psoriasis lugnar sig ibland men ersätts ofta av Plackpsoriasis.
   
  Invers Psoriasis är en form som inte fjällar, utan ger istället röda blanka utslag i hudveck så som knäveck, armbågar och ljumskar. Den här formen drabbar oftast överviktiga och det är väldigt vanligt att man har en annan form av psoriasis samtidigt (Sörensen 2012)
   
  Behandling
  Det finns ingenting som helt kan bota psoriasis men det finns dock behandlingar som kan ge bättre förutsättningar. Det är väldigt individuellt hur sjukdomen yttrar sig och vilken behandling som passar. Behandligen sker i olika steg och startar oftast med en behandling på huden, så som salvor, krämer eller ljusbehandlingar, vilket oftast räcker för många.
   
     Är sjukdomen mer svårbehandlad så finns möjlighet till annan behandling i form av tabletter, oftast ges cellgifter i låga doser eller biologiska läkemedel genom infusion eller injektion. (psoriasisforbundet.se/behandling/)   
   
   
  Referenslista
   
  Jessica Sörensen (2012-10-30) Typer av psoriasis
   
   
   

  Files (0)

   

  Comments (5)

  Viewing 5 of 5 comments: view all
  Se över din referenslista och hänvisningarna i texten. Titta i mallen för hur man skriver referenser för webbsidor. Ska det stå bloddroppar där du skrivit blodproppar i stycket om plackpsoriasis?
  Posted 11:59, 5 Dec 2016
  Tack för kommentaren, det ska såklart stå bloddroppar och inte blodproppar. Det hade jag helt missat och har nu även ändrat i texten.
  Posted 14:24, 6 Dec 2016
  Hej Anna!

  Artikeln var intressant och lättläst. Gillar att du spaltat upp de olika typerna av psoriasis och markerat dess namn med fet text följt med en överskådlig information.

  En mening jag fick läsa ett par gånger innan jag förstod innebörden helt var följande:
  ”Av alla som har psoriasis får även en tredjedel problem med lederna som kan börja kännas stela och göra ont.”

  Meningen kanske kan skrivas på ett annat sätt så den blir lättare att förstå,
  förslagsvis ”En tredjedel av alla som har psoriasis får även problem med stela och smärtande leder”, eller något i den stilen.

  Se även över referenslistan, ta hjälp av t.ex. APA-systemet :) //Camilla
  Posted 12:10, 26 Dec 2016
  Hej Anna!
  Jag tycker din layout var mycket trevlig och ingivande för ögat. Jag tycker din text var intressant och lättläst. Däremot håller jag med Camilla om meningen ”Av alla som har psoriasis får även en tredjedel problem med lederna som kan börja kännas stela och göra ont.”, den gjorde att flytet i texten stannade upp.
  //Therese
  Posted 14:28, 29 Dec 2016
  Hej!
  Intressant läsning. Jag hade ingen aning om att det fanns mer än en sorts psoriasis, än mindre att det kan gå från ena sorten till en annan eller att man kan ha två olika sorter samtidigt. Kul att lära sig något nytt! /Kristina
  Posted 18:39, 4 Jan 2017
  Viewing 5 of 5 comments: view all
  You must login to post a comment.