Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Tidigare kurser inom Medicinsk vetenskap > Anatomi, fysiologi och sjukdomslära, MC1078, ht2016 > Sjukdomar > Malignt melanom

Malignt melanom

  Table of contents
  No headers

  Varje år diagnostiseras ett stort antal personer med hudcancer som är den vanligaste formen av cancer i länder med en i huvudsakligen ljushyad befolkning. Det är idag en av de cancersjukdomar som ökar snabbast och förekommer i tre olika former. Dessa är uppkallade och indelade efter de celler där sjukdomen har sin uppkomst. De två vanligaste hudcancerfallen är basalcellscancer och skivepitelcancer medan den tredje och mest sällsynta typen kallas för malignt melanom (Brandberg et al., 2008). Melanom är en allvarlig och den farligaste formen av hudcancer då den till skillnad från de andra två formerna ofta är aggressiv, invasiv och medför en större risk för spridning (Setterberg, 2011).

  I motsats till de övriga hudcancerformer kan människor i alla åldrar drabbas av melanom även om det är vanligare vid högre ålder och ovanligt bland barn (Emestam, 2009). Melanom drabbar ungefär en lika stor andel män som kvinnor och är i Sverige den sjätte vanligaste cancerdiagnosen hos män samt den femte vanligaste hos kvinnor (Paoli, 2016). 

   

  Orsak

  Melanocyter är celler som finns i vår hud, ögon och öron och som bildar pigmentet melanin viilket sin tur bidrar till färgen på vår hy, ögon och hår. Det hjälper även till att skydda vår hud från skadlig UV-strålning (Brandberg et al., 2008).

  Den största bidragande orsaken till melanom är långvarig eller upprepad kontakt med skadlig UV-strålning från exempelvis solen eller solarier. Då detta kan skada melanocyternas DNA vilket får dessa att mutera och växa okontrollerat vilket resulterar i en tumör (Brandberg et al., 2008).

   

  Sjukdomsbeskrivning och förlopp

  Tillväxt av melanocyter som inte resulterar i cancer ger istället upphov till födelsemärken (leverfläckar) eller fräknar. Melanom kan uppstå antingen ur dessa födelsemärken men också direkt ur hud med jämförelsevist normalt utseende (Setterberg, 2011). Melanom kan i sällsynta fall också utvecklas i andra kroppsdelar som i exempelvis ögats pigmentceller och andra ställen som vanligtvis inte exponeras av solens strålar såsom slemhinnor (Brandberg et al., 2008). De kroppsytor där melanom oftast uppstår är underben hos kvinnor och på rygg och bål hos män (Emestam, 2009).

  Det finns olika sorters maligna melanom varav de fyra vanligaste typerna är superficiellt spridande melanom, nodulärt melanom, lentigo maligna melanom och akralt lentigiöst melanom. Därutöver tillkommer också ett flertal ovanliga och mer sällsynta former (Paoli, 2016).

  Tjockleken på det uppkomna melanomet  är det som är avgörande för allvarlighetsgraden i de olika sjukdomsfallen. Tunna melanom är mindre farliga än de som är tjockare då de tunna melanomen håller sig inom hudens yttersta lager, epidermis. Medan de tjocka kan tränga ner i nästa lager som kallas för läderhuden. De melanom som tränger djupare ned i vävnaden är de som kan ge upphov till dottertumörer, så kallade metastaser. Dessa sprids ofta via kroppens lymfsystemet till de olika lymfkörtlarna men också via blodbanan till andra organ som exempelvis lungor och hjärna. Vilket är väldigt allvarligt och kan innebära en försämrad livskvalitet eller rent utav vara livshotande. (Emestam, 2009).

   

  Riskfaktorer

  Risken att drabbas av malignt melanom ökar ju fler gånger man utsätter sig för solskador (Cancerfonden, 2016). Andra faktorer som ökar risken för att drabbas av melanom är exempelvis att man har en ljus hudtyp med lite pigment, om melanom sedan tidigare finns i familjen, om man har ett stort antal leverfläckar (>100), om man blivit svårt solbränd med blåsor (särskilt i ung ålder), om man har nedsatt immunförsvar, vid stigande ålder och om man tidigare haft melanom eller någon annan form av hudcancer (Emestam, 2009).

   

  Symtom

  I de flesta fall ger inte melanom några direkt märkbara symtom men dessa kan uppträda genom olika slags pigmentförändringar i huden eller då befintliga födelsemärken ändrar storlek, form eller byter färg (Brandberg et al., 2008).

  Man kan vid egenkontroll av dessa titta och hålla utkik efter de så kallade ABCDE-tecknen. Vilka kan innebära ett malignt melanom utvecklats och är följande:

  • Assymetri (oregelbunden form)

  • Border (oregelbundenheter och ojämnheter i kanterna)

  • Colour (färgvariationer)

  • Diameter (storlek större än 6mm)

  • Evolution (förändringar över tid)

  Stöter man på någon av dessa leverfläcksförändringar eller liknande variationer  är det viktigt att söka vård för att utesluta eller förhindra eventuell uppkommen cancer (Paoli, 2016).

  Ibland kan melanom också ömma, klia, blöda eller vätska sig men det är tyvärr ofta ett sent tecken och kan innebära ett framskridet sjukdomsförlopp (Emestam, 2009).  Vanliga och ofarliga födelsemärke har oftast en jämn färgfördelning och är regelbundet avgränsade från huden runt omkring. Märken som kan liknas vid vårtor och upphöjningar där det växer hår är sällan tecken på cancer utan snarare en hudförändring av godartad typ (Cancerfonden, 2016).

   

  Diagnos

  För att ställa diagnos i misstänkta fall skärs ofta hela förändringen bort med några millimeters marginal och man gör sedan en undersökning och bedömning  av denna med hjälp av mikroskop. Då framgår det om den är godartad eller om ett malignt melanom utvecklats (Emestam, 2009). Är förändringen av elakartad typ undersöker läkaren också kroppens lymfkörtlarna och patienten kan behöva genomgå olika slags röntgenundersökningar för att få en klar bild av dess omfattning och eventuella spridning (1177 Vårdguiden, 2016).

   

  Behandling

  Det mest säkra och effektivas sättet att behandla melanom är i de flesta fall att operera bort hudförändringen och oftast är en enstaka operation tillräcklig. Ingreppet storlek avgörs av hur utbredd förändringen då man alltid måste ha minst en centimeters marginal med frisk hud runt omkring (Emestam, 2009). Vid mer omfattande operationer ersätts den avlägsnade huden med ett tunt lager hud från ett annat ställe på kroppen. Har sjukdomen spridit sig till andra kroppsdelar kan det behövas ytterligare eller andra kompletterande ingrepp. Lymfkörtlarna närmast tumören avlägsnas i vissa fall i syfte att minska risken för ytterligare spridning.

  Om en patient bedöms ha metastaser kan man även sätta in cytostatika, även kallat cellgift. Tyvärr har detta inte så stor effekt på melanom då denna typ av cancerceller  är motståndskraftiga och lätt bildar en resistens mot dessa läkemedel. Strålning kan också användas men även i dessa fall bildar cancercellerna snabbt ett motståndskraftigt försvar. Men använder därför sällan strålbehandling med mål att bota melanom utan snarare istället för att motverka sjukdomens förlopp och minska symtomen som i en del av en lindrande eller palliativ behandling (Cancerfonden, 2016).

   

  Prognos

  En tidig upptäckt av cancern kan vara livsavgörande eftersom ett melanom som sprider sig i kroppen är mycket svårt att bota (Emestam, 2009). Ungefär 80 till 85 procent av de patienter som diagnostiseras med malignt melanom i huden botas och prognosen för detta har förbättras med tidens gång. Förklaringen till detta beror på att man idag oftare upptäcker sjukdomen i ett tidigt skede (Cancerfonden, 2016). En ökad spridning av information till allmänheten har medfört att patienterna oftare söker vård kring uppkomna hudförändringar än förr. Massundersökningar av patienter och förbättringar av sjukvårdspersonalens kunskaper har också lett till att man under senare år har kunnat behandla allt fler melanom då de ännu befinner sig i ett botbart stadium (Emestam, 2009).

   
  Referenslista
   
  Brandberg, Y., Hansson, J., Ingvar, C., Kiessling, R., Månsson-Brahme, E., Wennberg, A.-M., & Wiman, K. (2008). Melanom: sol, skugga och vår hud.
  Stockholm: Karolinska Institutet University Press.
   
  Cancerfonden (2016). Malignt melanom. Hämtad 17 november, 2016, 
   
  Emestam, L. (2009). Huden: rynkor, veck, prickar.
  Stockholm: Gothia.
   
  Olzon Schultz, S (Red.). (2016). Malignt melanom - hudcancer. Hämtad 18 november, 2016, från 1177 Vårdguiden: http://www.1177.se/Tema/Cancer/Cance...lignt-melanom/
   
  Paoli, J. (2016). Malignt melanom i huden. Hämtad 18 november, 2016,
   
  Setterberg, E. (2011). Medicin 1 och 2. (1. Uppl.)
  Stockholm: Liber.

  Files (0)

   

  Comments (6)

  Viewing 6 of 6 comments: view all
  Bra skrivet. Lättläst och informativt.
  Posted 11:58, 4 Dec 2016
  Intressant och bra skrivet! Bra referenser och referenslista.
  Posted 12:06, 5 Dec 2016
  Väldigt intressant då jag trodde att det endast fanns en sorts hudcancer men har nu fått lära om. / Ulrika
  Posted 19:38, 12 Dec 2016
  Mycket intressant och du är väldigt duktig på att båda formulera dig och leta information. Jag förstår att det är svårt att hejda sig i ett sådant här intressant ämne, men det jag reagerade på är att inlämningsuppgiften blev för omfattande. Vi skulle skriva kortfattat på enbart 1 till 1 1/2 sida. Jag brottas själv med att få med enbart det mest viktiga i mitt ämne. Om det är möjligt så korta gärna ner uppgiften. /Anette edited 15:49, 17 Dec 2016
  Posted 15:42, 17 Dec 2016
  Lite lång men väldigt intressant läsning.
  Posted 02:06, 28 Dec 2016
  Tack för all feedback!

  Jag kan nu efter att ha läst er andras uppgifter hålla med om att texten kanske blev lite mastig.

  Mitt inlämningsdatum var ett av de allra första och jag kunde därför inte smygkika på några tidigare arbeten. Jag försökte hålla mig till ca 1,5 sida med teckenstorlek 12 och texten i sig var i sin grundform inte särskilt mycket längre än så exklusive rubriker, styckeformatering, tabell och referenslista. Nu i efterhand inser jag att allt detta troligtvis kanske skull ha rymts på samma yta. Sorry!

  Jag har tyvärr inte all litteratur kvar till hands och vågar därför inte göra några större ändringar så jag låter därför uppgiften stå kvar i sin ursprungliga form. /Adam
  Posted 15:30, 3 Jan 2017
  Viewing 6 of 6 comments: view all
  You must login to post a comment.