Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Tidigare kurser inom Medicinsk vetenskap > Anatomi, fysiologi och sjukdomslära, MC1078, ht2016 > Sjukdomar > Magsår (ulcus)

Magsår (ulcus)

  Table of contents
  No headers

  Orsaker

  -          Helicobacter pylori är en bakterie som finns hos hälften av befolkningen utan att orsaka problem, man vet ej varför just vissa får problem och andra inte. Men det är just denna bakterie som spelar huvudrollen när ett magsår uppstår. I nästan 100% av fall med sår i tolvfingertarmen (ulcus duodeni) och 75% av sår i magsäcken (ulcus ventriculi) ser man att just denna bakterie har varit inblandad (Setterberg, 2011).

  -          Vissa läkemedel med acetylsalicylsyra, som är vanligt i smärtlindrande medel (Treo, Aspirin, Voltaren, Ipren mfl.) har visat sig vara en orsak till magsår, De skadar magsäckens och tolvfingertarmens slemhinna. Även kortison kan vid lång behandling orsaka magsår (Setterberg, 2011).

  -          Rökning och hög alkoholkonsumtion ökar riskerna för magsår (Setterberg, 2011).

  -          Man har tidigare trott att stress varit en stor bidragande orsak till magsår, men båda källorna talar emot det. ”Det är inte bevisat att stress är en så stor riskfaktor som man tidigare trodde.”(Setterberg, 2011, sida 348). ”Stress anses inte längre orsaka magsår om du för övrigt är frisk.” (1177.se, Magsår, 2016).

   

  Vad händer i kroppen?

  I magsäcken produceras sur magsaft varje dag, ungefär 2 liter. Den innehåller bland annat slem, saltsyra och enzymet pepsin. Pepsinet och saltsyran bryter ner proteinet i maten och den starka syran tar död på många bakterier. Det är i magsäckens slemhinna saltsyran bildas. Slemhinnan skadas inte av den frätande syran för att det bildas också olika skyddande ämnen i magsäcken. Om balansen mellan skadande och skyddande ämnen i magsäcken och tolvfingertarmen är i obalans kan ett sår på slemhinnan uppstå.Sår i tolvfingertarmen är vanligast. Magsår uppstår inte direkt utan kan ta några veckor att utvecklas (1177.se, 2016).

   

  Symtomer och besvär

  -          Värk i maggropen, som en brännande värk

  -          Sura uppstötningar

  -          Halsbränna

  -          Illamående

  -          Kräkningar

  Om du får ont när du äter så sitter såret i magsäcken. Får du ont ett par timmar efter att du ätit sitter det i tolvfingertarmen. Men magsår som orsakats av läkemedel kan plötsligt ge upphov till blödning, även om man varit symtomfri innan (Setterberg, 2011).

   

  Är det en vanlig åkomma?

  Ja, uppskattningsvis får ungefär var tionde svensk någon gång under livet ett magsår. Det är mycket vanligare hos män än hos kvinnor (Setterberg, 2011).

   

  Behandling

  Det finns två olika behandlingar, beroende på hur magsåret uppstod;

  -          Om det kommer från ett läkemedel räcker det oftast med att sluta äta det. Annars om symtomerna är kraftigare får man läkemedel som ska dra ner på produktionen av saltsyra. Magsåret läker då på cirka 1–8 veckor. 

  -          Är det Heliobacter pylori som är orsaken får man olika sorters antibiotika. Detta i kombination saltsyrehämmande läkemedel.    Magsår kan läka på egen hand, men uppstår nästan alltid igen. Om ett magsår inte behandlas och undersöks kan de utvecklas till ett blödande eller brustet magsår (1177.se, 2016).

   

  Referenslista

  1177 vårdguiden. Magsår. Hämtad 21/11 2016, från 1177.se:

  http://www.1177.se/Skane/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Magsar/

   

  Setterberg, E. (2011). Medicin 1 och 2. Stockholm: Liber AB.

  Files (0)

   

  Comments (7)

  Viewing 7 of 7 comments: view all
  Jag tycker att ditt arbete blir svårläst när referenserna i den löpande texten är i fetstil. Några stavfel och mellanslag som behöver ändras, annars kortfattat och bra. /Maria
  Posted 19:35, 19 Dec 2016
  Jag är imponerad över att du lyckas hålla texten så kortfattad men ändå få med så mycket relevant information, det är något jag själv tycker är väldigt svårt. Annars känner jag som Maria att det stör läsandet lite när referenserna i texten är i fetstil, referenserna tar över innan jag ens har läst texten. Den detaljen kan mycket väl vara en smaksak så prova eventuellt bara att ändra och se hur det känns.
  /Sara
  Posted 19:52, 20 Dec 2016
  Hej Johanna!


  Jag håller med ovanstående, de fetstilta referenserna i texten tar väldigt mycket fokus. Annars har du en väldigt lättläst och bra information i artikeln, den är lätt att ta till sig.

  Det hade varit intressant att veta varför män drabbas oftare än kvinnor, finns det någon fakta eller teori om det?

  Kika igenom texten och ändra gärna där det finns dubbla mellanslag och en bokstav direkt efter en punkt.

  //Camilla
  Posted 12:29, 26 Dec 2016
  Intressant och lättläst text.. Håller dock med om att när referenserna är markerad med fet stil tar de över texten lite för mycket.
  Posted 02:06, 28 Dec 2016
  Ordet "just" används mycket i början av artikeln. Dubbla mellanslag på vissa ställen och inga alls på andra. Lite rörigt upplägg. Bra och lättläst och mycket information i artikeln. /Emma
  Posted 14:37, 2 Jan 2017
  Kortfattad och informativ text, dock tycker jag första stycket behöver en omformuleras då du använder "just" flera gånger nära varandra. Sen tycker jag att du borde se över dina referenser hur du har dom i texten och att inte använda fet stil, det tar bort fokus på texten när referenserna är så skarpa.
  Posted 09:02, 3 Jan 2017
  En väl sammanfattad text, med lätt överskådlighet. Dock skulle symptomet "kräkningar" kunnat specificerats och utvecklats lite, då det är ett talande symptom vid just magsår.
  Posted 20:13, 3 Jan 2017
  Viewing 7 of 7 comments: view all
  You must login to post a comment.