Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Tidigare kurser inom Medicinsk vetenskap > Anatomi, fysiologi och sjukdomslära, MC1078, ht2016 > Sjukdomar > Katarakt (grå starr)

Katarakt (grå starr)

  Table of contents
  No headers

  Inledning

  Katarakt är en vanlig ögonsjukdom som många drabbas av och som har med ett normalt åldrande att göra. Hos en del går förloppet snabbt vilket kan leda till vissa problem, medan andra inte besväras nämnvärt av det (Ygge, 2011). Det som händer är att ögonlinsen blir ogenomskinlig och grumlig, vilket leder till att synen försämras allt eftersom (Setterberg, 2011). Det kan förklaras så att under hela vårt liv växer det flera lager av celler på linsen, likt strukturen i en lök. Linsen blir därmed både tätare och tjockare men även tyngre vilket gör att det blir svårare för ljuset att passera igenom. Det är då det uppstår problem som kan upplevas olika från person till person eftersom besvären är individuella. (Ygge, 2011). Ungefär 50 % av alla 65-75 åringar samt ca 80 % av personer över 75 år har katarakt (S:t Eriks Ögonsjukhus, 2016).
  Katarakt kan uppstå av följande orsaker:

  ·         Åldrandet

  ·         Diabetes

  ·         Kortinson i form av droppar eller tabletter som brukats en längre tid

  ·         Skador på ögat

  ·         Ärftlighet

  ·         Utsatt för starkt solljus

  ·         Rökning

  (1177 Vårdguiden, 2016; Internetmedicin.se, 2015; S:t Eriks Ögonsjukhus, 2016; Ygge, 2011)

  Symtom

  Synen blir suddigare och sämre på grund av att ljusinsläppet till näthinnan försämras. Det medför att det kan bli svårt att läsa en text i en dagstidning eller se på TV. Omvärlden kan även uppfattas som att den blir smutsgul eftersom de blå färgtonerna i synen försvinner (1177 Vårdguiden, 2016).
  Bländning av strålkastarna på mötande bilar vid bildkörning nattetid, trots att blicken är bredvid. Det beror på att strålkastarnas ljus bryts i olika riktningar som sedan träffar näthinnan på många olika ställen.
  Dubbelseende, som vanligtvis bara uppkommer vid titt med båda ögonen, uppstår nu även om man bara ser med ena ögat. Även det orsakars av att ljuset bryts i olika riktningar av den grumliga linsen så att ett dubbelseende uppkommer (Ygge, 2011).

  Behandling

  Det finns ingen direkt behandling eller medicinering av katarakt, så för den som besväras av sjukdomen kan endast bli erbjuden ett kirurgiskt ingrepp. Ingreppet tar cirka 10-15 minuter att utföra idag till skillnad från 25 år sedan då ingreppet var mer komplicerat och krävde omkring en veckas sjukhusvistelse. Idag går patienten hem bara några timmar efter operationen (Ygge, 2011). Mellan åren 1980 – 2014 har kataraktoperationer ökat mycket och under 2013 utfördes 106 000 kataraktoperationer vilket gör att det är den vanligaste operationen vi utför i Sverige (Internetmedicin.se, 2015).
  ”Patienter i yrken med höga synkrav skall idag enligt de nationella indikationerna för kataraktextraktion (NIKE) opereras med högsta prioritet, vilket innebär operation snarast, i de flesta fall inom en månad.” Detta enligt Socialstyrelsen försäkringsmedicinska beslutsstöd (Socialstyrelsen.se, 2016).

  Inför operation
  När diagnosen katarakt har blivit konstaterad, vanligtvis med hjälp av ett ögonmikroskop och särskild lampa vid en ögonundersökning, så utförs ytterligare en ögonundersökning innan operation kan göras. Vid det besöket mäts ögat för att se längd och storlek för att få reda på vilken styrka den konstgjorda linsen ska vara. Detta görs med hjälp av ultraljud (1177 Vårdguiden, 2016).

  Operation

  Vid en operation droppas ögondroppar i ögat med lokalbedövning och med hjälp av en ultraljudsnål sönderdelas sedan den grumliga linsen. Vid hornhinnan görs ett litet snitt på ca 2-3 millimeter och kataraktrester sugs bort genom pupillen. När alla rester är bortsugna sätter man in den nya konstgjorda och vikbara linsen i ögat (1177 Vårdguiden, 2016; S:t Eriks Ögonsjukhus, 2016). Operation sker på ett öga i taget även om båda är påverkade av sjukdomen (Setterberg, 2011).

  Efter operation

  Efter ingreppet kan ögat kännas irriterat och ömt samt att det kommer tårar som är blodblandande, vilket är fullt normalt. Det kan även skava i ögat allt från några dagar till veckor (S:t Eriks Ögonsjukhus, 2016). Andra kan titta med ögat direkt och upplever att de ser mycket bättre redan med en gång. Många känner dock att det är en vis disighet i ögat och att skärpan saknas, men efter ett par dagar upp till några veckor så har ögat stabiliserat sig och synen blir nästintill perfekt för de allra flesta (Ygge, 2011). För att förhindra inflammation på den konstgjorda linsen behandlas ögat med ögondroppar efter operationen (Setterberg, 2011).

   

  Referenser

  1177 Vårdguiden. (den 30 11 2016). Hämtat från www.1177.se: http://www.1177.se/Dalarna/Fakta-och...mar/Gra-starr/ den 30 11 2016

  Internetmedicin.se. (den 13 12 2015). Hämtat från www.internetmedicin.se: http://www.internetmedicin.se/page.aspx?id=1398 den 21 11 2016

  S:t Eriks Ögonsjukhus. (den 21 11 2016). Hämtat från www.sankterik.se: http://www.sankterik.se/sv/sjukdomar...tarr-katarakt/ den 21 11 2016

  Setterberg, E. (2011). Medicin 1 och 2.Stockholm: Liber.

  Socialstyrelsen.se. (den 15 11 2016). Hämtat från www.socialstyrelsen.se: http://www.socialstyrelsen.se/riktli...kt-h25-h26-h28 den 15 11 2016

  Ygge, J. (2011). ÖGAT & SYNEN.Stockholm: Karolinska Institutet University Press.

   

   

   

  Files (0)

   

  Comments (6)

  Viewing 6 of 6 comments: view all
  Jag hittade bara ett stavfel i stycket Inför operation (ögonmikroskop), men det är ju snabbt åtgärdat. Annars intressant läsning!
  Posted 14:37, 12 Dec 2016
  Tack Maria, ändrar på en gång. :)
  Posted 15:15, 12 Dec 2016
  Väldigt intressant läsning. Kul att se framstegen som gjorts när det gäller operationerna.
  Posted 19:51, 12 Dec 2016
  Intressant att läsa om orsakerna bakom, de flesta tror nog att det bara beror på diabetes eller åldrande. /Elisabeth
  Posted 16:02, 13 Dec 2016
  Lättläst och intressant, tycker också att det är kul att veta varför man drabbas katarakt.
  Posted 22:42, 24 Dec 2016
  Jag tycker att du har beskrivit ämnet mycket bra. Artikeln är välskriven och har en bra uppställning. Jag gillar även att du satt orsakerna i punktform.
  Posted 11:13, 3 Jan 2017
  Viewing 6 of 6 comments: view all
  You must login to post a comment.