Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Tidigare kurser inom Medicinsk vetenskap > Anatomi, fysiologi och sjukdomslära, MC1078, ht2016 > Sjukdomar > Gallstenssjukdom

Gallstenssjukdom

  Table of contents
  No headers
  Vilka drabbas
  Cirka var tionde person över 40 år i västvärlden drabbas av gallsten, dubbelt så många kvinnor som män (Alvi & Smith, 2003). Det är inte alltid gallsten ger besvär och ofta upptäcks stenarna vid andra kroppsliga undersökningar (Setterberg, 2011).
   
  Orsak
  Gallstenar bildas oftas när en förändring sker i gallans innehåll och dom kan bli lika stora som en golfboll. Det finns en stor risk att stenar bildas när man äter en fettrik kost. Olika anemisjukdomar kan påverka att gallsten uppkommer. Detta kallas pigmentstenar och förekommer ungefär på vart tjugonde fall av de som drabbas. Om gallgångarna är förträngda finns det också en stor risk att det bildas stenar (Alvi & Smith, 2003).
   
  Sjukdomar
  Gallsten kan orsaka olika sjukdomar och besvär till exempel gallblåseinflammation, inflammation i bukspottkörteln, gallkollik eller leda till gulsot. Sjukdomar uppstår när stenarna fastnar eller blockerar gallgångarna och gallväggarna. Om en sten helt skulle blockera en gallgång finns risk för gallblåseinflammation som också kallas kolecystit (Alvi & Smith, 2003).
   
  Symtom
  Det blir sällan några besvär så länge stenarna stannar i gallblåsan (Lind, 2005) men det kan också orsaka oklara besvär så som feber, illamående och förstoppning (Setterberg, 2011). Man kan få små till stora smärtor i magen (Alvi & Smith, 2003), smärtorna kan även stråla ut i bland annat i ryggen (Bendt, 2005).
   
  Förebyggande åtgärder
  Undvika kost som gör att du får ont, undvika rökt, stekt, fet mat och kolesterolrika produkter (Bendt, 2005).
   
  Diagnos
  I misstanke av att en person har gallsten så tas de blodprov och så får man oftast genomgå ultraljud eller röntgen. Kan också undersökas med hjälp av endoskop (Alvi & Smith, 2003).
   
  Behandling
  Vid akut gallstensanfall ges smärtstillande och kramplösande läkemedel. (Setterberg, 2011) I vissa fall används långtidsbehandling med läkemedel som löser upp stenarna eller spränger stenarna med hjälp av ultraljudsvågor. Vid ihållande symtom opereras gallblåsan och stenarna i gallgångarna bort. (Alvi & Smith, 2003).
   
  Alvi, S. & Smith, T. (2003). Stora familjeläkarboken: den kompletta moderna medicinska uppslagsboken. Stockholm: Forum.
   
  Bendt A, 1177 Vårdguiden (2015-06-22) Gallsten
  Hämtad 2016-12-10 från vårdguiden http://www.1177.se/Kalmar-lan/Fakta-...omar/Gallsten/
   
  Lind, P.O. (2005). Magproblem: må bra och ät gott. Stockholm: Prisma.
   
  Setterberg, E. (2011). Medicin 1 och 2. (1. uppl.) Stockholm: Liber.

  Files (0)

   

  Comments (4)

  Viewing 4 of 4 comments: view all
  Försök att få bort alla "man" i din text, fick ihop till 13 st. Antingen genom att omformulera meningarna eller hitta ett annat ord för det. "man" är ett ord man säger vid tal men sällan i skrift.
  Se även till att få in referenserna i den löpande texten före din punkt för att på så sätt visa att referensen hör till meningen du just skrivit.

  Denna mening "Olika anemisjukdomar kan påverka att man kan få gallsten, kallas pigmentstenar och detta är ungefär var tjugonde fall" får jag inte riktigt kläm på. Förslag på ändrad mening: "Olika anemisjukdomar kan påverka att gallsten uppkommer. Detta kallas pigmentstenar och förekommer ungefär på vart tjugonde fall av de som drabbas". / Karin
  Posted 20:44, 19 Dec 2016
  Vet man varför kvinnor drabbas i större utsträckning än män? Finns det någon relevant information om det? Sen undrar jag över meningen "Undvika kost som gör att du får ont"? Hur menar du?
  Posted 09:16, 3 Jan 2017
  Hej!
  Skulle varit lite mer intressant läsning om du hade någon fördjupning, till exempel "Cirka var tionde person över 40 år i västvärlden drabbas av gallsten, dubbelt så många kvinnor som män". Varför? Hur?

  Eller kanske rent av hade förklarad lite mer om vad gallsten är? (Jag vet vad det är)
  Samt vad för typ av förändring i gallans innehåll gör att man får gallsten?
  Varför är det stor/större risk att drabbas av stenar om man äter fettrik kost?

  Jag hade önskat lite mer fördjupning och förklaringar på de fakta du lagt fram.

  //Therese
  Posted 09:58, 4 Jan 2017
  Hej Emma!

  Jag hade gärna sett lite mer djup i beskrivningen om sjukdomen, dess symtom, diagnos och behandling.

  Kanske kunde du nämna vilka symtomen blir om en sten helt stoppar gallvägen t.ex?
  Eftersom gallan har så speciella färgämnen kan det vara intressant för läsaren att få förklarat vad som sker då gallflödet stoppas och inte kan komma till tarmen, utan istället ansamlas i blodet.

  Det kan också vara värt att nämna att smärtan vid gallstensanfall kan infalla mycket intensiv och attackvis, samt göra det svårt för personen att sitta eller ligga stilla. / Caroline
  Posted 11:08, 4 Jan 2017
  Viewing 4 of 4 comments: view all
  You must login to post a comment.