Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Tidigare kurser inom Medicinsk vetenskap > Anatomi, fysiologi och sjukdomslära, MC1078, ht2016 > Sjukdomar > Bipolär Sjukdom

Bipolär Sjukdom

  Table of contents
  No headers

  (psychosis mano-depressiva. Enligt A-L Jonsson personlig kommunikation 14 november 2016)

  Sjukdomsbild och orsak

  Personer som är bipolära har ett svängigt humör, är upprymd och ibland nedåtstämd. Vanliga symtom för depression är: minskad förmåga att känna glädje, ökad/minskad aptit, sömnsvårigheter, nedstämdhet, trötthet, skuldkänslor, koncentrationssvårigheter och självmordstankar (1177, 2016).
  Sjukdomen går ofta i arv, troligtvis är det en avvikande gen som bär på anlagen. Vilken det rör sig om har dock inte kunnat fastställas. Man har sett att innan sjukdomen bryter ut har det skett en del förändringar i hjärnan som sköter skiftningar i humöret och reglerar aktivitetsnivån. Kroppen har då reagerat med att sända ut nervceller som ska motverka förändringen, men de har inte varit tillräckligt. De efterföljande sjukdomsperioderna ökar avvikelserna i hjärnan. Det är främst höger hjärnhalva som man har sett förändrats (Beckman & Fahlén, 2005). Man har också sett att kvinnor efter barnafödande på grund av hormonförändringar kan utlösa bipolär depression (Landstinget Uppsala län, 2014).

  Olika typer
  Det finns olika former bipolär sjukdom. Typ 1 och 2 är de vanligaste där Typ 1 drabbar lika många män som kvinnor. Typ 2 drabbar oftast kvinnor. Det som skiljer från en vanlig depression är att man oftast insjuknar snabbt, allt från några timmar till några veckor. Man drabbas också ofta innan 20 års ålder. En vanlig depression kan däremot ta mellan en till två månader att utveckla och det drabbar oftast människor över 20 års ålder (Landstinget Uppsala län, 2014).

  Typ 1 kallades tidigare kallades för Manodepressiv. Här ger sjukdomen kraftiga manier och svåra depressioner. Manierna kan vara så pass allvarliga att man har svårt att klara sig själv. Man kan bli uppvarvad, tappa omdöme, bli aggressiv och vara en fara för sig själv och andra. Under depressionerna kan man bli självmordsbenägen, ibland så kraftigt att tvångsvård måste till (1177, 2016).  Vilken del som dominerar sjukdomsbilden är olika, men för de allra flesta är det depressionerna som dominerar. Vissa kan nästan helt sakna de maniska perioderna och vissa har depression och mani samtidigt (Beckman & Fahlén, 2005). Man räknar med att runt 1% av befolkningen lider av Typ 1, 2-4% av de övriga typerna. (Landstinget Uppsala län, 2014)
  Typ 2 är den vanligaste av de två olika typerna. Här lider man av depression men med milda manier som kallas för hypomanier. En del har även svaga depressioner kombinerat med hypomanier. Det tillståndet kallas för cyklotymi. Under en hypomani pratar man oftast mer, ens tankar går snabbare, man kan ha ökad sexual lust och man sover mindre. Man upplevs oftast som energiskt och speedad. Det kan upplevas som positivt. Många konstnärer har sin mest skapande period under just detta tillstånd (Landstinget Uppsala län, 2014).

  Kopplingar med Bipolär sjukdom
  Ny forskning visar ett samband mellan diabetes typ två och bipolär sjukdom. Personer som lider av båda sjukdomarna visar större sjukhet och funktionsnedsättning. Risken att få diabetes typ två är dubbelt så stor om man är bipolär. Även risken att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar ökar (Hajek T, McIntyre R, Alda M, 2016). Även en finsk studie från institutionen för folkhälsovetenskap och allmänmedicin vid Uleåborgs universitetvisar att det finns ett samband mellan insulinresistens (förstadiet till diabetes) och depression. Anledningen till att det är så har de inte lyckats tagit reda på. De tror sig dock veta att det är depressionen som ger insulinresistensen (Lahti, H. 2005, augusti).


  Behandling
  Det är viktigt att söka vård. Det kan vara svårt att få en person som befinner sig i en manisk period att göra det. De upplever ofta att de aldrig mått så bra som just då (Åsberg & Mårtensson, 2009). Risken är dock att man i mani handlar omdömeslöst. Det kan orsaka bl.a. ekonomiska eller/och relationsproblem. Söker personen inte vård under en depressionsperiod finns det en risk för självmord. Ofta ordineras antidepressiva tabletter och tabletter som neutraliserar humöret, oftast Litium. Det kan även behövas sömntabletter eller ångestmedicin. Söker personen i en manisk period ordineras oftast rogivande- och stämningsstabiliserande medicin. Även här kan sömntabletter behövas (1177, 2016).


  Referenser

  Beckman V, Fahlén T. (2005). Vulkanutbrott och istider. Stockholm: Cura Bokförlag.

  Björklund, K. (red). 2016. Bipolär sjukdom. Hämtad 12 november 2016, från 1177 vårdguiden:http://www.1177.se/Dalarna/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Manodepressiv-sjukdom---bipolar-sjukdom/

  Granath, S (2014). Vad är Bipolär sjukdom? Hämtad 12 november 2016, från Infoteket om funktionshinder, Landstinget Uppsala län.
  http://www.lul.se/sv/Kampanjwebbar/Infoteket/Funktionsnedsattningar/Psykiska-funktionsnedsattningar1/Vad-ar-bioplar-sjukdom/

  Hajek T, McIntyre R, Alda M, (2016) Bipolar disorders, type 2 diabetes mellitus, and the brain. Current opinion inpsychiatry, 29(1), 1-6. doi: 10.1097/YCO.0000000000000215.

  Lahti, H. (2005, 15 augusti). Artikeltitel: Insulinresistens och depression går hand i hand. Diabetes, volym(8). Hämtad från http://www.diabetes.fi/sv/diabetesforbundet_i_finland/tidningar_och_material/artikelarkiv/psykologi/insulinresistens_och_depression_gar_hand_i_hand.1438.news?1016_o=15

  Åsberg, M., & Mårtensson, B. (2009). Psykiatri. Herlofson, J., Ekselius, L., Lund, L.-G., Lundin, A., Mårtensson, B., & Åsberg, M. (Red.), Förstämningssyndrom (s.305 -334). Lund: Studentlitteratur.

  Files (0)

   

  Comments (6)

  Viewing 6 of 6 comments: view all
  Bra skrivet. Intressant att få veta att det finns en koppling mellan diabetes och bipolär sjukdom./Towa
  Posted 11:43, 10 Dec 2016
  Hej Sara :) Intressant läsning!
  För mig är det lite otydligt vad du hänvisar till i den allra första meningen i texten?
  Ett förslag från mig är att kanske fortsätta med olika typer av bipolär sjukdom efter stycket sjukdomsbild sen nämna kopplingen till diabetes.
  Sedan ser jag i stycket "behandling" förekommer ordet "man" mycket, som helst ska undvikas i texter.
  I det stycket är det också värt att tydliggöra svårigheten med att få en manisk person att söka vård, då denne oftast upplever sig som att "aldrig ha mått så bra i hela sitt liv" och varför då söka vård? Sjukdomsinsikten kan vara väldigt bristfällig. // My :)
  Posted 15:45, 12 Dec 2016
  Mycket intressant att lära sig mer om denna sjukdomstyp!

  Titta gärna över det allra första stycket. Det verkar som om det eventuellt kan fattas text där då jag nämligen bara kan se en ensam källhänvisning.

  I meningen "Man har också sett att kvinnor efter barnafödande på grund av hormonförändringar kan utläsa bipolär depression (Landstinget Uppsala län, 2014)." har det nog blivit en liten miss och ordet utläsa ska enligt textens källa ersättas med utlösa.

  Ett annat tips vore att flytta upp stycket om de olika typerna så att det istället bakas ihop med eller kommer innan definitionerna av dessa.

  Jag hade gärna sett en kortare beskrivning om hur diagnosen ställs och de eventuella svårigheterna kring detta då sjukdomen ibland förväxlas med andra liknande tillstånd. I övrigt är det bra skrivet! /Adam
  Posted 18:29, 2 Jan 2017
  Mycket bra läsning. Jag har en släkting som är bipolär och har sett det på ganska nära håll hur de mår och hur det påverkar hela familjer. Intressant just att det finns en tydlig koppling mellan bipolär och diabetes typ 2, då ytterligare en släkting har fått diabetes typ 2 och skulle inte bli förvånad om denne skulle kunna diagnosteras med bipolär också. / Ulrika
  Posted 13:40, 3 Jan 2017
  Håller med Towa, intressant koppling mellan diabetes och bipolär sjukdom! /Johanna edited 17:39, 4 Jan 2017
  Posted 17:38, 4 Jan 2017
  My, tack för bra input. Har ändrat lite i texten efter dina synpunkter. Ordet "man" hade jag jobbat bort, trodde jag iaf. Jag lyckades ändå glömma några. Men nu är alla män borta hoppas jag.
  I första stycket är det inget som har fallit bort Adam, det är det latinska namnet som jag fått av Anna-Lisa och om jag läst rätt så skulle de bara refereras så när det kommer till personlig kontakt. "Utläsa" är nu utbytt till det korrekta. Tack för det! Jag har även bakat lite för jag ger dig rätt där.
  Tack för intressanta kommentarer och åsikter. Tar med mig detta för framtida uppgifter.
  Posted 19:43, 4 Jan 2017
  Viewing 6 of 6 comments: view all
  You must login to post a comment.