Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Tidigare kurser inom Medicinsk vetenskap > Anatomi, fysiologi och sjukdomslära, MC1078, ht2016 > Sjukdomar > ADHD

ADHD

  Table of contents
  No headers

  Adhd är en uppmärksamhetsstörning/hyperaktivitet som innebär svårigheter att koncentrera sig och/eller reglera sin aktivitetsnivå och hämma sina impulser. (Hjärnfonden)
  Under de senaste tio åren har ADHD kommit att bli bland de mest omtalade tillstånden inom skolhälsovård, barnpsykiatri, barnhabilitering, barnmedicin och vuxenpsykiatrin. Många har nu en aning om vad adhd innebär ifråga om symtom och behov av hjälp för dem som är drabbade. En svårighet med adhd-beteckningen är att den antyder att hyperaktivitet är en självklar del av problematiken. Det finns dock en hel del personer med ADHD som inte är överaktiva och en liten grupp som faktiskt måste beskrivas som underaktiv. (Gillberg, 2013)

   

  Orsak/ärftlighet

  Det finns inga kända orsaker till varför adhd uppkommer, men allt mer talar för biologiska faktorer. Den gamla förutfattade meningen att adhd skulle bero på dålig uppfostran eller något annat i familjemiljön stämmer inte och ingen förälder ska klandras eller känna skuld. Dock kan den sociala miljön påverka symtomen. (levamedadhd.se)
  Forskare är överens om att adhd har en biologisk bakgrund, man ärver vissa gener som styr uppbyggnaden av hjärnans olika delar. Påfrestningar under graviditet och förlossning kan också spela roll. Hos personer med adhd har man hittat olika avvikelser i hjärnans funktion. Den gemensamma nämnaren är störningar i impulsöverföringen i de delar som styr uppmärksamhet, aktivitetsreglering och impulskontroll. (habilitering.se)
  En nära släkting till mig har ett barn med adhd, denna kvinna gjorde en vuxenutredning för några år sedan. Under utredningen så testade de henne i allt från matlagning, städning och såklart hade de även mängder med frågor. Kvinnans utlåtande blev att hade hon varit i tonåren så hade hon definitivt fått diagnosen adhd, men eftersom hon är vuxen och med åren har lärt sig genom andra hur saker och ting ska skötas och vara så klarade hon sig igenom testerna med en hårsmån. Hon säger själv att hon ansträngde sig hårt för att göra det hon "visste var rätt" istället för det som impulsen sa åt henne att göra. Så att adhd beror på biologiska faktorer känns i detta fall uppenbart. (Eget samtal med M.N under November 2016)
  Vi kan alltså sammanfatta det med att forskare är överens om att det finns någon ärftlighet och att det inte har med den sociala miljön att göra om adhd uppstår, att den sociala miljön däremot kan spela in för hur handikappet ter sig är de överens om. En svår hemsituation kanske förvärrar symtomen. Som en egen reflektion har jag under åren uppmärksammat att det i varje skolklass, mina egna barns och vänners barn, finns minst ett barn med psykiatriska funktionshinder. Det blir väldigt tydligt när man bor i ett mindre samhälle där skolan inte är så stor. Det finns resurs/elevassistent i nästan varje klass. (egna reflektioner)

   

  Symtom

  Adhd kan ge symtom som ouppmärksamhet och/eller överaktivitet och impulsitet. Tillståndet är utvecklingsrelaterat så symtomen varierar med åldern. Hos de yngre barnen är överaktiviteten tydlig, från och med skoltiden dominerar ouppmärksamheten med planeringssvårigheter och impulsivitet. Hos de äldre barnen, ungdomarna och de vuxna kan överaktiviteten kvarstå men ta sig andra uttryck, som rastlöshet och bristande tålamod. Ouppmärksamhet kan visa sig genom bristande tålamod och uthållighet, svårt att följa instruktioner och att reagera på direkt tilltal samt svårt att organisera sina uppgifter och aktiviteter. (Hjärnfonden)
  Överaktivitet är ganska vanligt, ändå är det bara ungefär en tredjedel av alla barn med adhd som kliniskt ger ett intryck av att vara påtagligt och ständigt överaktiva i vaket tillstånd. Underaktivitet förekommer hos kanske vart tionde barn med adhd, hos flickor är frekvensen av underaktivitet troligen högre. (Gillberg 2013)
  Här ser vi att det förekommer ganska stor del av underaktivitet hos barn med adhd, dock upplever jag det som att när man i "folkmun" nämner adhd fortfarande pratar om de barnen som väldigt överaktiva. Fördomar eller fakta? Troligen bara för lite kunskap inom ämnet, det är lätt att avfärda saker genom att sätta en etikett istället för att faktiskt lära sig mer om ämnet. (egna reflektioner)

   

   

  Behandling & Diagnos

  Det är vanligen svårt att komma fram till att ett barn har adhd före fyra års ålder, symtomen måste dock ha visat sig före 12 års ålder. För att ställa diagnos krävs allsidig bedömning av ett team av läkare, psykolog och andra yrkesgrupper. I dagsläget är den vanligaste och mest vetenskapligt underbyggda behandlingen vid adhd centralstimulerande eller annan medicinering i kombination med olika former av psykosociala eller beteendeinriktade insatser. Målet med de psykosociala och beteendeinriktade insatserna är dels att utbilda föräldrar och andra viktiga personer i barnets omgivning och dels att träna barnet på olika saker. Målet vid medicinering är att lindra de symtom som stör funktionen och uteckling. Specialpedagogiska insatser är ofta nödvändiga i skolan. (Hjärnfonden)
  En mängd studier har visat att de flesta barn, ungdomar och vuxna som uppfyller diagnoskriterierna för adhd även uppfyller kriterierna för minst en ytterligare psykiatrisk störning. En del uppfyller kriterierna för flera sjukdomar på samma gång, andra har vid någon tidpunkt under livet en komorbid störning som gradvis ger större eller mindre problem. Förekomst av sådana komorbida störningar är mycket större hos personer med adhd än hos andra som inte har adhd. En av de mest förbryllande egenskaperna hos de med adhd är att de exekutiva funktionsnedsättningarna under livet tenderar att variera med situationen. Alla barn, ungdomar och vuxna med adhd tycks i vissa situationer ha mycket välfungerande exekutiva funktioner som dock i nästan alla andra sammanhang är betydligt sämre. En del personer med adhd fungerar mycket väl i idrottsaktiviteter. När de håller på med sin favoritsport är de alerta och starkt motiverade, kan hålla fokus och när så krävs snabbt växla uppmärksamheten från en del av aktiviteten till en annan. Ändå kan sama individer ha enorma svårigheter att mobilisera lika stor motivation, ansträngning och självkontroll vid ett flertal andra uppgifter som de själva anser viktiga och som de vill lyckas med. Det är inte bara idrott som aktiverar bättre exekutiva funktioner hos personer med adhd. Videospel, konst eller musik kan också aktivera bättre funktioner. (Brown 2013)
  Att adhd ofta innebär även andra diagnoser har jag sett i vänkretsen, av de två familjer jag känner med barn som har adhd så har det ena barnet även tourettes syndrom och autismspektrastörning. Den andra familjens barn har dyslexi och är bipolär. Men självklart har inte alla barn med adhd ytterligare en psykiatrisk störning, men som litteraturen nämner är det vanligt förekommande. (egna reflektoner)

   

  Referenslista

  Brown Thomas E. Originalets titel: A New Understanding of ADHD in Children and Adults - Executive Function Impairments. Routledge, New York (2013)  Den svenska utgåvan upplaga 1:1, Studentlitteratur AB, Lund. Svensk titel: Ett nytt sätt att se på ADHD hos barn och vuxna - Brister i exekutiva funktioner. (s. 50-165)  Lund: Studentlitteratur.
   

  Eget samtal med närstående med erfarenhet av adhd,
  25/11 2016

   

  Gillberg Christopher. (2013) Tredje upplagan, copyright: författaren och Studentlitteratur AB, Lund.
  Ett barn i varje klass -om ADHD och DAMP. (s. 13-45) Lund: Studentlitteratur


  Habilitering.se -fakta om ADHD
  http://habilitering.se/adhd/fakta-om/orsaker


  Hjärnfonden, Om hjärnan och ADHD
  Hämtad 27/11, 2016, från http://www.hjarnfonden.se/om-hjarnan/diagnoser/adhd/

   

  Janssen-Cilag AB's webplats som handlar om att leva med adhd.
  Hämtad 28/11, 2016, från http://www.levamedadhd.se/vad-aer-adhd/orsaker-till-adhd/


   

  Files (0)

   

  Comments (6)

  Viewing 6 of 6 comments: view all
  Intressant med egna reflektioner och egna samtal, men har du kollat att det är okej att ta med det i den här uppgiften? /Towa
  Posted 11:35, 10 Dec 2016
  Tack h16towka för feedback. =)
  Jag har kollat med H.B angående egna reflektioner och fick inget negativt svar så jag antar att man får reflektera själv. Jag ser det som ett sätt att visa att jag förstår vad jag skriver om. =)))
  Posted 16:03, 13 Dec 2016
  Mycket intressant läsning, helst eftersom en god vän till mig har en son dom de precis har börjat utreda för adhd. Mycket bra med egna reflektioner och samtal precis som Towa skrev. / Ulrika
  Posted 13:31, 3 Jan 2017
  Ett intressant ämne, som många diskuterar med litet kunskap kring det. Tänker då speciellt på att de med ADHD "måste" vara överaktiva. Se gärna över sista stycket och dela upp texten något, för att öka läsbarheten.
  Posted 20:38, 3 Jan 2017
  Hej!
  Hade varit superintressant om du tagit med några fall där barn blir feldiagnostiserade med ADHD.
  Det finns fall där barn kanske "bara" hade behövt glasögon och behöver sitta längre fram i klassrummet, och den andra kanske hör dåligt och har svårt att koncentrera sig. Det finns även fler fall där feldiagnostisering förekommer.

  Självklart tror jag att många blir hjälpta av att få medicin, men då ADHD har växt så stort, nästan som en folksjukdom så tycker jag det är intressant att diskutera hur många som hade kunna slippa få diagnosen ADHD och kanske blivit hjälpt av något annat.

  MVH Therese edited 09:49, 4 Jan 2017
  Posted 09:33, 4 Jan 2017
  mycket intressant text om ett intressant ämne! Dela gärna upp texten i mindre stycken så blir det lättare att läsa. /Johanna
  Posted 17:21, 4 Jan 2017
  Viewing 6 of 6 comments: view all
  You must login to post a comment.