Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Tidigare kurser inom Medicinsk vetenskap > Anatomi, fysiologi och sjukdomslära, MC1078, ht2016 > Sjukdomar > Öroninflammation

Öroninflammation

  Table of contents
  No headers

  Översikt

  Örat är uppdelat i tre delar: ytterörat, mellanörat och innerörat. Ytterörat är örats synliga ytliga delar, inklusive hörselgången. Några centimeter in i den hittar vi trumhinnan. Innanför denna har vi mellanörat, vilket är ett litet gasfyllt hålrum. Från hålrummet leder sedan en tunn förbindelsegång till svalget, beläget bakom näsan, som kallas för örontrumpeten (1177 Vårdguiden, 2016).

  Öroninflammation är den allra vanligaste bakteriesjukdomen hos barn, och siffror visar på att 70% av alla barn haft minst en öroninflammation innan de fyllt 2 år (Läkemedelsverket, 2010). Inflammationen är mindre vanlig efter 7 fyllda år, då både immunförsvar och örontrumpeten är mer utvecklade (PubMed Health, 2016).

   

  Vad beror öroninflammation på?

  Öroninflammation orsakas utav bakterier som gör att det uppstår en varig inflammation i mellanörat. Den vanligaste bakterien som orsakar inflammationen är Pneumokocker, men även Haemophilus influenzae, Streptococcus pyogenes och Moraxella catarrhalis kan ligga bakom den (Läkemedelsverket, 2010).

  Inflammationen kommer ofta i samband med en förkylning, då förkylningsviruset försvårar för slemhinnorna vi har i näsan och öronen att försvara sig mot bakterier. De svullna och skadade slemhinnorna som uppstår under en förkylning underlättar även för bakterierna att få fäste (1177 Vårdguiden, 2016).

  Då inflammationen uppstår i mellanörat, där mellanörats yttersta hinna är trumhinnan, hittar vi den variga inflammationen innanför denna. Örontrumpeten blir svullen och trång eller i vissa fall helt tilltäppt så att mellanörat inte kan ventileras. Detta ger bakterierna en god förutsättning att växa. Som följd blir slemhinnan i mellanörat svullen, och både slem och var bildas (Hermansson, Rikshandboken Barnhälsovård, 2011). Inflammationen gör att trumhinnan blir röd, tjock, ofta buktig och mindre rörlig eller helt orörlig. I vissa fall kan inflammationen ge sådant tryck att trumhinnan spricker, så att varet rinner ut i ytterörat genom hörselgången (1177 Vårdguiden, 2016).

   

  Symtom

  De vanligaste symtomen vid en öroninflammation är kraftig värk inuti örat, särskilt när man ligger ned/sover, då trycket i mellanörat stiger i liggande läge. Man kan få en känsla av lock och/eller nedsatt hörsel samt feber. I vissa fall kan även trumhinnan spricka, vilket märks då gulaktig vätska rinner ut genom ytterörat och smärtan lättar något.

  Det är vanligt att barn under 1 år får feber och kraftig smärta i örat/öronen. Detta brukar visas genom att barnet gråter mycket och gnuggar sig mot örat. Vissa äldre barn kan ha andra allmänna symtom, så som dålig aptit, svårt att sova eller verka lättretliga (1177 Vårdguiden, 2016).

   

  Undersökning

  Öroninflammation undersöks av en läkare med en öronkikare som kallas otoskop. Här undersöks trumhinnan genom att titta på dess färg, om den buktar utåt mot ytterörat samt dess rörlighet. Rörligheten kan läkaren undersöka genom att blåsa lite luft på den. I ett friskt öra är trumhinnan genomskinlig och lättrörlig. Är den däremot färgförändrad, buktad, orörlig eller sprucken kan diagnosen fastställas (1177 Vårdguiden, 2016).

   

  Behandling

  Mot smärtan är det bra att undvika liggande läge i största möjliga mån och försöka hålla huvudet högt, förslagsvis med fler kuddar under huvudet vid sänggåendet. Smärtstillande och febernedsättande tabletter, så som paracetamol eller ibuprofen, kan ges vid behov.

  Vanligtvis brukar en öroninflammation gå över av sig själv och rekommendationen är att man med drabbade barn mellan 1-12 år till en början avvaktar och ser om kroppen själv gör sig av med inflammationen. Detta i och med att resistensutvecklingen mot antibiotika hos bakterier ökar och användandet av det behöver minskas. Vården bör kontaktas om man inte märker någon förbättring efter 2-3 dagar, alternativt direkt vid eventuell försämring.

  Barn under ett år och vuxna eller barn över 12 år med fastställd öroninflammation antibiotikabehandlas. Samma sak gäller samtliga patienter, oavsett ålder, där inflammationen lett till en sprucken trumhinna (Läkemedelsverket, 2010).

   

   

  Referenser:

   

  Andersson, J. (Red.) (2016). Öroninflammation. Hämtad 2016-11-22 från 1177 Vårdguiden:

  http://www.1177.se/Gavleborg/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Oroninflammation/

  Hermansson, A. Rikshandboken Barnhälsovård. (2011). Öroninflammation hos barn. Hämtad 2016-11-22 från Rikshandboken Barnhälsovård:

  http://www.rikshandboken-bhv.se/Texter/Infektioner-och-smittsamhet-S-O/Oroninflammation-hos-barn/


  Läkemedelsverket. (2010). Diagnostik, behandling och uppföljning av akut öroninflammation. Hämtad 2016-11-08 från Läkemedelsverket:

  https://lakemedelsverket.se/malgrupp/Allmanhet/Sjukdom-och-behandling/Behandlingsrekommendationer---listan/Otit-akut-oroninflammation/


  PubMed Health. (2016). Acute middle ear infections (acute otitis media): Overview. Hämtad 2016-12-02 från PubMed Health:

  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmedhealth/PMH0072565/

  Files (0)

   

  Comments (8)

  Viewing 8 of 8 comments: view all
  Hej Camilla :) Intressant läsning och bra skrivet!
  Det jag tänker på är att kolla över i referenslistan så referenserna ligger i bokstavsordning och att författarens/redaktörens efternamn står först följt av initialerna.
  Posted 14:43, 12 Dec 2016
  Hej. Intressant och informativt. Se över referenslistan så att den är i bokstavsordning. =) /Elisabeth
  Posted 16:05, 13 Dec 2016
  Informativ och lättläst artikel, känns "proffsig". Jag undrar lite om du hittat någon information om så kallade öronbarn. Min bror var ett sådant och hade problem med många återkommande öroninflammationer ända upp i 11-12års åldern. Hur vanligt förekommande är det och vad kan det bero på?
  Posted 16:04, 25 Dec 2016
  Hej! Som de övriga kommentarerna så är det första jag tänker på referenslistan, se över den. Sen undrar jag, nästan varje år vi vart utomlands drabbas något utan mina barna av öroninflamation som oftast börjar med en hörselgångsinflammation har de två något samband?
  Posted 14:36, 29 Dec 2016
  Tack för er feedback! Jag har ändrat lite i referenslistan nu :)  Sara: Det jag hittade om ”öronbarn” är att återkommande öroninflammationer kan vara genetiskt, däremot vet de ej exakt vad det är som går i arv. Några av orsakerna kan vara en nedsatt funktion i mellanörat/örontrumpeten, flaskuppfödning och rökiga miljöer (http://www.praktiskmedicin.se/sjukdomar/oronbarn-otitbenagna-barn/).

  Mellan 10-15% av alla barn får återkommande öroninflammationer och blir så kallade ”öronbarn”. Då ska man ha haft minst 3 säkerställda inflammationer inom en sexmånadersperiod. (https://lakemedelsboken.se/kapitel/andningsvagar/oron-_nas-_och_halssjukdomar.html#n1_18)
  Posted 15:56, 29 Dec 2016
  Hej Jenny!

  Jag har inte hittat något samband mellan hörselgångsinflammation och öroninflammation då de drabbar olika delar av örat (ytterörat respektive mellanörat). Inflammation i hörselgången beror på att rengöringen i ytterörat inte fungerar som den ska, medans öroninflammation är en inflammation i mellanörat orsakat av bakterier som ofta kommer i samband med förkylningsvirus. (http://www.1177.se/Gavleborg/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Horselgangseksem/#section-7)
  Posted 16:01, 30 Dec 2016
  Hej!
  Kan inte annat än att hålla med dom andra om att det är en informativ och välskriven artikel.
  Jag blev lite nyfiken på av som blir konsekvensen av en sprucken trumhinna. Läker den av sig själv eller resulterar det i en permanent hörselskada? /Kristina
  Posted 18:18, 4 Jan 2017
  Hej Kristina!

  En sprucken trumhinna läker allra oftast ihop av sig själv inom några dagar (ibland veckor beroende på hur stort hål det blivit). Jag själv har råkat ut för en sprucken trumhinna i samband med öroninflammation. Jag hade sämre hörsel i ett par veckor efteråt och fick besöka audionom för att säkerställa att hörseln blev återställd, vilket den blev.

  Om man råkar ut för att få en sprucken trumhinna väldigt många gånger kan det bildas ett ärr på hinnan, vilket kan resultera i sämre hörsel.
  (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmedhealth/PMH0072565/) edited 19:42, 4 Jan 2017
  Posted 19:41, 4 Jan 2017
  Viewing 8 of 8 comments: view all
  You must login to post a comment.