Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Tidigare kurser inom Medicinsk vetenskap > Anatomi, fysiologi och sjukdomslära, MC1078, ht2016 > Bråck

Bråck

  Table of contents
  No headers

  Bråck, hernia, är ett tillstånd där ett organ eller organdel tränger ut genom en försvagning i den muskel eller vävnad som normalt ska hålla organet på plats. Bråck benämns oftast till var i kroppen försvagningen finns och det kan t.ex. vara navelbråck, diafragmabråck eller diskbråck (Lindskog et al., 2008).

   

  Olika typer av bråck

  Det vanligaste stället för bråck är bukväggen och de försvagningar där mjukvävnaderna tränger ut kallas bråckportar. Man skiljer mellan yttre- och inre bråck och den yttre försvagningen är mer förekommande. Med yttre bråck menas den försvagning som går mot kroppens utsida såsom bukväggs-, ljumsk-, ärr-, pung- och navelbråck. Till de inre bråcken räknas bland annat disk-, åder- och diafragmabråck och de är sådana som finns inne i kroppen mellan olika inre håligheter. Det reponibla bråcket är när bråcket glider tillbaka in av sig själv eller när man själv kan trycker tillbaka det. Det bråck som inte kan tryckas tillbaka kallas irreponibelt (Lindskog et al., 2008).

   

  Orsaker till bråck

  Medfödda försvagningar av t.ex. bukväggen och att vävnaderna blir mindre spänstiga med stigande ålder är några av anledningar till muskelsvaghet i bukväggen. Kronisk hosta, skada eller tidigare operation gör också buken mindre stark. Tunga lyft, snabb viktuppgång, kraftiga hostningar vid förkylning och en graviditet kan bli för ansträngande för en redan påfrestad bukmuskulatur och det kan leda till bukväggsbråck (Clayman et al., 2002).

   

  Symtom

  Det vanligaste och viktigaste symtomet på ett yttre bråck är att man kan se en utbuktning under huden. Utbuktningen kan ge ömhet, tyngd och även en känsla av obehag. Utbuktningen kan bildas under lång tid, men även helt plötsligt när man till exempel lyfter något tungt (Clayman et al., 2002.)

   

  Komplikationer

  En allvarlig komplikation av bråck är när ett irreponibelt bråck kläms till, dvs. om t.ex. en del av en tarm fastnar i bråcket som därefter sluts igen. Det kallas inklämt bråck och kan leda till att t.ex. tarminnehållet inte kan passera och blodet till tarmen upphör att cirkulera. Detta medför svåra smärtor och även risk för vävnadsdöd och bukhinneinflammation (Clayman et al., 2002.)

   

  Behandlingar

  Om man får en svullnad eller utbuktning som inte kan förklaras med något man gjort och som inte försvinner inom en vecka bör man söka läkare. Bråck är inget som kan läka av sig själv och om man inte får vård kan det förvärras. Även ett reponibelt bråck kan bli inklämt och kräver då en akut operation. Vid ett konstaterat bråck brukar man operera för att sluta bråcket och även förstärka bukväggen. Vid operationen trycks bråcket tillbaka och bråckporten sys igen. Man förstärker sedan bukväggen genom att lägger in ett nät, prolenenät, som förstärker buken för att minska risken för ett nytt bråck (Clayman et al., 2002)

   

   

   

  Referenser

  Clayman, C B Nya familjeläkarboken(2002) Forum Förlag

  Lindskog, I BMedicinsk terminologi(2008) Norstedts Akademiska Förlag

   

  Files (0)

   

  Comments (0)

  You must login to post a comment.