Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Tidigare kurser inom Medicinsk vetenskap > Anatomi, fysiologi och sjukdomslära, MC1065, ht 2015 > Sjukdomar > Blindtarmsinflammation

Blindtarmsinflammation

  Table of contents
  No headers

  Blindtarmsinflammation

  Som inom sjukvården kallas appendicit, innebär att det av någon anledning blivit en inflammation på blindtarmens maskformiga bihang. Det är ett 10 cm utstickande maskliknande utskott på den del av tarmen som heter blindtarmen. Hittills har det inte konstaterats någon direkt orsak till att det blir en inflammation. I vissa fall har man funnit hårda matbitar eller avföringsklumpar som täppt till öppningen till bihanget, som skulle kunna vara en bidragande orsak till inflammationen. (Graf, 2012)

  Blindtarmsinflammation kan drabba alla, men är vanligast i åldern 10-25 år, och ungefär var 10e blir opererad innan 30 års ålder. Över 10 500 personer opereras i Sverige varje år, det är det vanligaste akuta kirurgiska ingreppet. Det vanligaste är att män eller unga drabbas, det är sällan som bihanget är inflammerat på de kvinnor som opereras för misstänkt appendicit. Därför bör kvinnor undersökas för gynekologiska besvär, då det kan vara orsak till symtomen.

  Symtom

  Många av appendicit symtom kan även liknas vid andra sjukdomsproblem. Men ett typiskt symtom för appendicit är den ”vandrande smärtan”. Det är när man har smärta och ömhet runt naveln, som vandrar neråt mot magens högra sida, mot fossa iliaca (höftbensgropen). Smärtan ökar vid hostningar och rörelse. Det kan bli påverkan på magtarmkanalens rörlighet som kan ge symtom som illamående, kräkningar, förstoppning och man har dålig aptit. Man kan ha låg feber, som stiger om blindtarmen brister. (Andersson, 2015)

  Undersökning och behandling

  Läkaren börjar med att ta patientens anamnes. Han lyssnar på patientens besvär, känner igenom magen och känner med ett finger i ändtarmsöppningen om det ömmar mot höger sida. Ibland kan man även se på ultraljud eller med datortomografi om det är en varansamling i blindtarmsbihanget. (Graf, 2012)

  Förr opererades alla oklara buksmärtor som misstänkt blindtarmsinflammation, men i många av fallen var det en onödig operation då blindtarmen inte var inflammerad. Idag följer vårdpersonalen en poängskala, Air Score, för att undvika onödiga operationer. Air score ger poäng efter symtom, och resultatet är 3 olika nivåer av sannolikhet att det är appendicit. Hög sannolikhet innebär akut operation, låg sannolikhet kan observeras i hemmet med uppföljning inom 12 timmar och oklar sannolikhet observeras patienten på sjukhus med upprepade undersökningar och kontroller.  (Andersson, R., 2015; Andersson, M. & Andersson, RE., 2008)

  Ibland självläker inflammationen, symtomen går tillbaka av sig själv. Och en del behandlas endast med antibiotika, som ger samma effektivitet men kan ge mindre komplikationer. Dock kan det uppstå en inflammation igen, oftast inom 2 år, då opereras bihanget bort. Antibiotika behandling ges även före, under och efter operation, och om blindtarmen brustit. (Graf, 2012)

  Efter operation och komplikationer

  De flesta kan resa sig direkt man är tillbaka på avdelningen efter titthålsoperation, och är komplikationsfria. Patienten blir sjukskriven ungefär en vecka och behöver inte komma tillbaka på återbesök, så länge inga komplikationer uppstår. Om det är en inflammation och man av någon anledning inte opereras kan bihanget brista, och då får man bukhinneinflammation som är ett kritiskt tillstånd. På vuxna kan bihanget brista inom 3 dagar, och på barn går det snabbare ibland inom 12 timmar från att inflammation uppstått. Därför ska man alltid tolka alla oklara buksmärtor på barn som appendicit. Det är sällan en patient dör p g a appendicit, oftast är det patienter över 80 år som drabbas av infektion eller hjärtinfarkt efter operation, som dör inom en månad. (Graf, 2012)

   

  Referenslista

  Andersson, M., & Andersson, RE. (2008). AIR-Score. Hämtat 25 november, 2015, från Internetmedicin:

  http://icd.internetmedicin.se/AIR-Score?ref=1

  Andersson, R. (2015-11-11). Appendicit. Hämtat 25 november, 2015, från Internetmedicin:

  http://www.internetmedicin.se/page.aspx?id=987

  Graf, W. (2012-12-20).Blindtarmsinflammation. Hämtat 25 november, 2015, från Vårdguiden:

  http://www.1177.se/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Blindtarmsinflammation/

   

  Skrivet av Linda Boland 2015-11-25

  Files (0)

   

  Comments (2)

  Viewing 2 of 2 comments: view all
  Väl skrivet, tycker att din text är mycket tydlig och informativ!
  Posted 13:18, 7 Dec 2015
  Bra skrivet! Jag skulle tycka det var intressant att veta vad blindtarmen har för funktion.
  Posted 13:36, 10 Dec 2015
  Viewing 2 of 2 comments: view all
  You must login to post a comment.