Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Smärta i den kliniska vardagen, MC3023 > Ordlista > WDR- och NS-neuron

WDR- och NS-neuron

  Table of contents
  No headers

  WDR- och NS-neuron

  Skrivet av Maria Wennström

   

  Nästan alla vävnader i kroppen har smärtreceptorer, så kallade nociceptorer (1). Nociceptorerna är högtröskliga vilket innebär att det krävs en stark stimulering, till exempel vid vävnadsskada, för att de ska aktiveras. Smärtsignaleringen förs sedan genom primära smärtneuron till olika laminae i ryggmärgens dorsalhorn där signaleringen kopplas om till sekundära neuron, antingen WDR- eller NS-neuron (2).

  WDR-neuronen (wide dynamic range) tar emot signaler från flertal typer av stimuli (till exempel smärta, beröring, temperatur). Den primära stimulering som är starkast för stunden kommer att vara den som fortleds genom WDR-neuronet (1). Detta är användbart i kliniska sammanhang vid smärtlindring då primära neuron för värme, kyla och smärta kopplar om till samma WDR-neuron i ryggmärgens dorsalhorn. Eftersom bara den starkaste primära stimulieringen fortsätter i WDR-neuronet kan stark stimulering av kyla eller värme ha en smärthämmande effekt då de konkurrerar ut smärtsignaleringen (1). Smärtsignaleringen är hämmad så länge som temperatursignaleringen pågår, liknande spinal smärthämning genom gate control-teorin där impulser från neuron som förmedlar tryck, vibration och beröring via interneuron stör ut smärtsignaleringen.

  NS-neuronen (nociceptivt specifika) aktiveras i vanliga fall endast av primära smärtneuron. Vid dysfunktion i kroppens egen smärthämning eller vid inflammation kan förändringar ske i NS-neuronen som gör att de även mottar impulser från andra typer av neuron som inte förmedlar smärta (1,2). Det medför att icke smärtsamma signaler, så som beröring eller vibration, då kan kännas smärtsamma. Detta kallas för allodyni.

   

  1.      Norrbrink C, Lundeberg T (red). Om smärta – ett fysiologiskt perspektiv. Andra upplagan. Lund: Studentlitteratur; 2014.

  2.      Lännergren J, Westerblad H, Ulfendahl M, Lundeberg T. Fysiologi. Fjärde upplagan. Lund: Studentlitteratur; 2007.

  Files (0)

   

  Comments (0)

  You must login to post a comment.