Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Smärta i den kliniska vardagen, MC3023 > Ordlista > Visceral smärta

Visceral smärta

  Table of contents
  No headers

  En liten start/sara

   

  Visceral smärta är inre organ

  • diffus, svår lokaliserad och intensiv
  • Lägre innervations täthet
  • Tysta C-nociceptorer aktiveras vid inflammation
  • Segmentella reflexer t.ex. ökad muskeltonus
  • Refererad smärta, smärta från hud/muskler kan tolkas ligga i samma segment. Konvergens teorin, smärtfibrer från vicera kopllar om på samma nivå och då är det svårt att veta var smärtan kommer ifrån.
  • Illamående, obehag, oros känsla, rastlöshet, allmän sjukdomskänsla

   

  Vicera somatosensoriska reflexer kan öka muskeltonus till brädhård buk via segmentella reflexer A-alfa motor neuron.

  Files (0)

   

  Comments (0)

  You must login to post a comment.