Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Smärta i den kliniska vardagen, MC3023 > Ordlista > Tractus spinothalamicus

Tractus spinothalamicus

  Table of contents
  No headers

  Tractus spinothalamicus

  Tractus spinothalamicus är en smärtbana som består av två delar, den laterala och den anteriora grenen, där smärtneuronernas signaler från smärtneuron i kroppen framförs till thalamus i en uppåtstigande bana. (Norrbrink 2010) Smärtbanorna utgår från bakhornet (Nisell 2010) där den laterala tractus framför grövre kraft medan den laterala delen framför smärta och temperatur. Tractus spinothalamicus består även av tractus spinorecticularis samt tractus spinotectal förstnämnda ansvarar för att öka vaksamhet för smärta och temperatur och den sistnämnda hjälper våra ögon att orientera sig till relevant stimuli. (Norrbrink 2010) På vägen mot thalamus förgrenar sig tractus spinothalamicus i ovan nämnda tractus spinoreticularis och tractus spinomecencephalicus. Denna förgrening sker till formatio reticularis och peri aquaductul grey (PAG). I PAG finns kroppens autonoma reglering vilket gör att när PAG mottar smärtsignalerna kan det påverka bland annat cirkulations- och andningscentrat. Detta kan medfölja symptom som förhöjt blodtryck, ökad hjärtfrekvens samt snabbare andning hos patienter. (Haegerstam 2010)

  Signalerna i tractus spinothalamicus framförs med antingen A delta-fibrer eller C-fibrer. A delta-fibrer förmedlar snabbt information om smärta och framförs via den laterala delen av tractus spinothalamatic. A delta- fibrer används exempelvis när du lägger handen på en varm platta, då färdas informationen snabbt till thalamus för att kunna registrera smärta och hastigt sända ut en signal att du ska ta bort din hand från det varma underlaget. Fibrerna ger dig även en exakt lokalisation om vart smärtan uppstår. C-fibrer däremot gör flera kontakter med bakhornet innan den förmedlar smärtan. Här handlar det om mindre akut smärta som vid tex inflammation i kroppen. Då är signalerna mer diffusa och smärtan är ofta utspridd över ett större dermatom. (Haegerstam 2010)

  Här visas en animerad video hur smärtan tas emot av neuronen och hur signalerna via a delta- och c-fibrer färdas via tractus spinothalamicus till thalamus: https://m.youtube.com/watch?v=uOaiaYDoUnA

   

  Referenser: Haegerstam Medical Information AB/Smärtfysiologi/internet/version3:1/01-08-10 Norrbrink C, Lundeberg T. Om smärta- ett fysiologiskt perspektiv. Uppl 1:1, Lund: Studentlitteratur, 2010. Nisell R, Lundeberg T. Smärta och inflammation: Fysiologi och terapi vid smärttillstånd i röresleorganen. Upp 1:17. Lund: Studentlitteratur, 2010

  Files (0)

   

  Comments (0)

  You must login to post a comment.