Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Smärta i den kliniska vardagen, MC3023 > Ordlista > Sensoriskt diskriminativ komponent

Sensoriskt diskriminativ komponent

  Table of contents
  No headers

  Sensoriskt diskriminativ komponent beskriver en smärtupplevelse utfrån smärtans intensitet, lokalisation, karaktär och duration och tolkas i somatosensoriska cortex. 

  I sensoriska cortex ligger nervbanorna ordnade somatotopiskt dvs det finns en strukturell organiation som innebär att varje kroppsdel motsvaras av ett specifikt område.

  Files (0)

   

  Comments (0)

  You must login to post a comment.