Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Smärta i den kliniska vardagen, MC3023 > Ordlista > Sensoriskt diskriminativ komponent

Sensoriskt diskriminativ komponent

  Table of contents
  No headers

  Smärtupplevelser kan beskrivas med tre olika komponenter där den sensoriskt diskriminativ komponent beskriver smärtupplevelsen utfrån smärtans intensitet, lokalisation, karaktär och duration och tolkas i somatosensoriska cortex. 

  De andra komponenterna som ingår är affektiv komponent som tolkas i limbiska systemet och kognitiv komponent i frontalcortex.

  I sensoriska cortex ligger nervbanorna ordnade somatotopiskt dvs det finns en strukturell organiation som innebär att varje kroppsdel motsvaras av ett specifikt område.

  Somatosensoriska cotex tillsammans med de andra strukturerarna i hjärnan som bearbetar smärta kallas för smärtans neuromatrix eller nervnätverk (1).

  1. Norrbrink. C, Lundeberg. T (2010). Om smärta - ett fysiologiskt perspektiv. Lund: Studentlitteratur. 

  Files (0)

   

  Comments (0)

  You must login to post a comment.