Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Smärta i den kliniska vardagen, MC3023 > Ordlista > Rizopati

Rizopati

  Table of contents
  No headers

  Ett sjukligt tillstånd i nervroten kallas för riziopati och tillhör gruppen neuropatisk smärta (Lundh & Malmquist 1996, Kosek, Lampa & Nisell, 2014). Det som sker är en inklämning av spinalnerven när den löper igenom interverterbralhålet. (Fagius & Aquilonius, 2009) Rizopati kan uppkomma både akut men även utvecklas succesivt. Den vanligaste orsaken till tillståndet är ett dorsolateralt diskbråck, men andra orsaker kan även vara spondylartros med osteofyter, tumör och mer sällsynt araknoidit som är en inflammation i spindelvävshinnan. (Lundh & Malmquist 1996, Fagius & Aquilonius, 2009).

  Smärta är i regel det vanligaste symtomet vid rizopati, men även parestesier, känselbortfall och reflexbortfall är ganska vanliga. Det är inte lika vanligt med motorisk funktionsnedsättning. (Fagius & Aquilonius, 2009). Symtomen förläggs till den drabbade nervrotens projektionsområde. De motoriska symtomen uppkommer i de muskler som innerveras av nervroten. (Kosek, et al, 2014). Det förekommer ofta rörelsekänslighet och ökning av symtom vid hoststöt, nysning och krystning. (Fagius & Aquilonius, 2009). Vid en nervrotspåverkan följer känselbortfallet dermatomgränsen. Till skillnad från påverkan på den perifera nerven som följer nervens försörjningsområde. Det är även skillnad vid motoriska bortfall där det vid rizopati endast drabbar enstaka av de muskler som innerveras av en perifer nerv. De perifera nerverna i övre och nedre extremitet byggs upp av grenar av flera nervrötter. Varje rotnivå har en eller ett par karaktärmuskler som innerveras huvudsakligen från den nivån. (Fagius & Aquilonius, 2009).

  Själva rizopatin är en neurogen smärta, men det brukar nästan alltid förekomma en smärta motsvarande den platsen där exempelvis diskbråcket finns. Det kan vara en nacksmärta eller ländryggsmärta. Den smärtan är en nociceptiv smärta från skadeområdet. (Fagius & Aquilonius, 2009).

   

  Referenslista

  Lundh, B. & Malmquist, J. (1996). Medicinska ord: det medicinska språket: begrepp, definitioner, termer. Lund: Studentlitteratur.

  Fagius, J., & Aquilonius, S-M. (2009). Neurologi (4. ed) Stockholm: Liber.

  Kosek, E., Lampa J., & Nisell, R. (2014). Smärta och inflammation: vid reumatiska sjukdomar och vanliga smärttillstånd i rörelseapparaten. Lund: Studentlitteratur.

  Files (0)

   

  Comments (0)

  You must login to post a comment.