Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Smärta i den kliniska vardagen, MC3023 > Ordlista > Rexeds laminae

Rexeds laminae

  Table of contents
  No headers

  Rexeds laminae är en funktionsindelning av den grå substansen i ryggmärgen. Det finns 10 olika laminae som namngetts med romerska tal, I-X (1).

  Laminae I-VI är en uppdelning av ryggmärgens bakhorn där de primära nociceptiva afferenterna som behandlar sensorisk information åtefinns. Synaptisk kontakt mellan primära afferenter och sekundära neuron sker framför allt i laminae I, II och V. Det två finns två typer av sekundära neuron, NS- och WDR-neuron (2). 

  Afferent aktvitet från A delta-fibrer omkopplas huvdsakligen i laminae I och V/VI medan aktvitet i C-fibrer kopplar om i samtliga laminae i dorsalhornet. Substantia gelatinosa (laminae II och III) spelar en stor roll i smärthämmande modulering dels för att största delen av C-fibrernas aktivetet kopplas om där till postsynaptisk neuron. Även att descenderande smärthämande banor ansluter till substantia gelatinosa samt laminae V. Detta tror man bidrar till att smärta från C-fibrer hämmas lättare än från A-fibrer, gate control (1). 

   

  Följande länk leder till en video som närmare beskriver grå substans i ryggmärgen samt rexeds laminae: https://www.youtube.com/watch?v=eF8oOhJH5MU

   

  1. Norrbrink C, Lundeberg T (2010) Om smärta - ett fysiologiskt perspektiv. Lund: Studentlitteratur.

  2. Kosek E, Lampa J, Nisell R (2014) Smärta och inflammation - vid reumatiska sjukdomar och vanliga smärttillstånd i rörelseapparaten. Lund: Studentlitteratur.

  Files (0)

   

  Comments (0)

  You must login to post a comment.