Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Smärta i den kliniska vardagen, MC3023 > Ordlista > Rexeds laminae

Rexeds laminae

  Table of contents
  No headers

  Rexeds laminae är en funktionsindelning av den grå substansen i ryggmärgen. Det finns 10 olika laminae som namngetts med romerska tal (I-X).

  Laminae I-VI är delar av ryggmärgens bakhorn och behandlar sensorisk information.

  Aktvitet i A delta-fibrer omkopplas huvdsakligen i laminae 1 och V/VI medan aktvitet i C-fibrer kopplar om i samtliga laminae i dorsalhornet (I-VI) via interneuron för vidare fortledning tll högre

  delar i det centrala nervsystemet.

  Files (0)

   

  Comments (0)

  You must login to post a comment.