Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Smärta i den kliniska vardagen, MC3023 > Ordlista > Refererad smärta

Refererad smärta

  Table of contents
  No headers

  Refererad smärta är när vi känner smärta från en kroppsdel som ej utsatts för smärtstimulering (1).  Till skillnad från projicerad smärta som följer nervers utbredning och uppstår vid neuropatiska smärttillstånd så är refererad smärta ett normaltillstånd (1, 2). Uttrycket står för ”smärta från djupa strukturer som upplevs avlägset från det sjuka organet och orsakas av att innervering kommer från samma ryggmärgsnivå som organet.” (3) Refererad smärta uppstår genom två fysiologiska reaktioner; en central- och en perifier process (2). Den centrala processen är att ett utökat receptoriskt fält där central sensitisering spelar huvudrollen genom aktivering i ryggmärgen av tidigare ineffektiva/latenta synapser som nu bidrar tillsammans med ordinarie synapser till att skicka signaler om smärta vilket ökar kroppens upptagningsområde av smärtupplevelsen (2,4). Den perifiera processen kallas även för konvergensteorin och menar att refererad smärta uppstår eftersom vår kropp har effektiviserat våra signaler till hjärnan genom att låta flest synapser sitta längst ut i periferin. När signalerna når ryggmärgen sorteras dem upp på något färre synapser som för signalerna vidare upp till hjärnan. Detta innebär att synapser ute i periferin kan ta in signaler till samma synaps i ryggmärgen som för vidare informationen till hjärnan som ska tolka informationen (2,4,5). Ett exempel på refererad smärta är visceral refererad smärta som vid hjärtinfarkt beror på att hjärnan väljer ut den mest troliga smärtupplevelsen när den får in yttre signaler. Om smärtan kommer från hjärtat eller vänster arm har hjärnan svårt att veta, men hjärnan upplever smärtan från det område som är troligast att smärtan upplevs ifrån (5). Mest troligt är att smärtan kommer från vänster arm, den smärtan har hjärnan upplevt tidigare, och därför är det denna smärtupplevelse som är central vid en karakteristisk hjärtinfarkt. Ett annat exempel på refererad smärta är den från "tender points" i muskulatur, ex m.infraspinatus som vid palpation kan ge upphov till en refererad smärta lateralt på överarmen (2).

   

  Referenser

  1.     Kosek E, Lampa J, Nisell R (red). Smärta och inflammation vid reumatiska sjukdomar och vanliga smärttillstånd i rörelseapparaten. Lund: Studentlitteratur; 2014.

  2.     Norrbrink C, Lundeberg T Redaktörer. Om smärta - ett fysiologiskt perspektiv. Uppl 2:2. Lund: Studentlitteratur AB; 2014.  

  3.     Medicinsk ordbok hemsida: http://medicinskordbok.se/component/content/article/9-b/56169-referredpain

  4.     Mense S. Muscle Pain: Mechanisms and Clinical Significance. Dtsch Arztebl Int 2008; 105(12): 214-9.

  5.     Borg J, Gerdle B, Grimby G, Stibrant Sunnerhagen K, redaktörer. Rehabiliteringsmedicin - Teori och praktik. 1:2. Danmark: Författarna och Studentlitteratur; 2006.

  Files (0)

   

  Comments (0)

  You must login to post a comment.