Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Smärta i den kliniska vardagen, MC3023 > Ordlista > Projicerad smärta

Projicerad smärta

  Table of contents
  No headers

  Det finns olika typer av smärta, de två stora huvudgrupperna är nociceptiv smärta (vävnadsskada) och neurogen smärta (nervskada). Neurogen, eller neuropatisk smärta hör till det centrala nervsystemet och kan uppstå till följd av skada eller sjukdom på ryggmärg eller i hjärnan (Sand, O., Sjaastad, Ø. V., Haug, E., Toverud, K. C., Bolinder-Palmér, I., Grönwall, K., & Olsson, K, 2004). Alla nervskador leder inte till neuropatisk smärta, den kan uppstå direkt vid till exempel trauman men kan också komma senare i skade- eller sjukdomsförloppet (Norrbrink & Lundeberg, 2014). Neuropatisk smärta kan också uppstå till följd av skada eller sjukdom på nervimpulser utlösta på andra platser i smärtbanorna än i de fria nervändsluten som vanligtvis påverkas. Neurogen smärta är således alltid lokaliserad till det område där smärtfibrernas fria nervändar befinner sig (Sand et al., 2004).
  Oavsett om skadan har skett i en perifer nerv, i ryggmärgen eller i hjärnan kommer smärtan förläggas till den perifera nervens innervationsområde. Det vill säga även om skadan sker på ryggmärgsnivå utbreder sig smärtan i den perifera nervens utbredningsområde, till exempel bensmärta vid diskbråck. Denna ”fel” lokalisation av smärtan kallas projicerande smärta (Norrbrink & Lundeberg, 2014). Ett annat exempel på projicerande smärta är fantomsmärta som kan uppstå efter en amputation av ben eller arm. Nervimpulser kan uppstå i de kvarvarande smärtbanorna och hjärnan tolkar då detta som smärta i en kroppsdel som inte längre finns (Sand et al., 2004).

  Orsaken till denna smärtupplevelse är att smärtsystemet är somatopt organiserat. Vilket innebär att varje nervändsluts når en bestämd plats i hjärnbarken som tolkar denna information. Hjärnan tolkar smärtan i slutet av nerven oavsett vart längs nerven skadan eller sjukdomen sitter (Norrbrink & Lundeberg, 2014). Projicerad smärta bör inte förknippas med refererad smärta

   

  Referenslista
  Norrbrink, C., & Lundeberg, T. (2014). Om smärta: Ett fysiologiskt perspektiv (2. uppl. ed.). Lund: Studentlitteratur.

  Sand, O., Sjaastad, Ø. V., Haug, E., Toverud, K. C., Bolinder-Palmér, I., Grönwall, K., Olsson, K. (2004). Människans fysiologi (1. uppl. ed.). Stockholm: Liber.

  Files (0)

   

  Comments (0)

  You must login to post a comment.