Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Smärta i den kliniska vardagen, MC3023 > Ordlista > Placeboeffekten

Placeboeffekten

  Table of contents
  No headers

  Placeboeffekten är den positiva effekt (förbättring i symtom eller sjukdom (Strong, Unruh, Wright & Baxter, 2002)) som man kan uppnå vid behandling med fysiologiskt verkningslösa metoder eller läkemedel. Avseende läkemedel innebär detta att aktiv substans saknas och vid andra behandlingsmetoder är syftet att efterlikna aktiv behandling men denna har, utan patientens vetskap, ändrats för att vara verkningslös. Placeboeffekten bygger på positiva förväntningar och är beroende av patientens tilltro till behandlingens effektivitet. Bemötande och förtroende för den som behandlar (läkare, vårdpersonal) och även t.ex. en medicins utseende (färg, form) kan spela roll för placeboeffekten (Avenius, 2006). I en artikel beskriver man tre för placeboeffekten viktiga komponenter; ”uppmärksamhet på patienten”, ”den terapeutiska proceduren” och ”patientens samspel med läkare, sjuksköterska eller annan terapeut” (Nilsson, 2008).

   
  Störst effekt av placeboeffekten verkar återfinnas när patientens upplevelse av sjukdom och/eller symtom är det huvudsakliga problemet. Exempel på detta är t.ex. långvarig smärta eller depression (Nilsson, 2011). När man har studerat placeboeffekten har man kunnat påvisa faktiska fysiologiska förändringar i det centrala nervsystemet som påminner om reaktioner vid användning av t.ex. morfinpreparat (Kosek, Lampa & Nisell, 2014).
   
  Placeboeffekten ensam är ganska svag, och effekten minskar eller försvinner när patienten börjar tvivla på behandlingsresultaten. Bäst effekt får man om man utnyttjar placeboeffekten tillsammans med annan, verksam behandling eller medicin (Gerne, 2008). Placeboeffekten och den verksamma behandlingen samverkar, och effekten av den verksamma behandlingen kan förstärkas med hjälp av placeboeffekten (Norrbrink & Lundeberg, 2014).

   

  Referenser

  Avenius, M. (2006). Placeboeffekten, Tidningen Apoteket Nr 2/2006. Hämtad från https://www.apoteket.se/om-apoteket/tidningen-apoteket/placeboeffekten/

  Gerne, B. (2008). Dyrare placebo bättre än billigare. Läkemedelsvärlden. Hämtad från http://www.lakemedelsvarlden.se/zino.aspx?articleID=11336

  Kosek, E., Lampa, J. & Nisell, R. (2014). Smärta och inflammation vid reumatiska sjukdomar och vanliga smärttillstånd i rörelseapparaten. Lund: Studentlitteratur AB.

  Nilsson, G. (2008, 9 december). Placeboeffektens anatomi. Läkartidningen Nr 50/2008. Hämtad från http://www.lakartidningen.se/Functions/OldArticleView.aspx?articleId=10924

  Nilsson, G. (2011, 1 november). Placeboeffekten är värdefull. Läkartidningen Nr 44/2011. Hämtad från http://www.lakartidningen.se/Functions/OldArticleView.aspx?articleId=17215

  Norrbrink, C. & Lundeberg, T. (2014). Om smärta: Ett fysiologiskt perspektiv. Lund: Studentlitteratur AB.

  Strong, J., Unruh, A. M., Wright, A. & Baxter, G. D. (2002). Pain – A textbook for therapists.

   

   

  Skrivet av Anna-Maria Phalén

  Files (0)

   

  Comments (0)

  You must login to post a comment.