Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Smärta i den kliniska vardagen, MC3023 > Ordlista > Periaqueductal grey (PAG)

Periaqueductal grey (PAG)

  Table of contents
  No headers

   

  PAG (Periaqueductal grey) är ett område i hjärnan som  spelar en stor roll för smärthämningen via de descenderande banorna. PAG utgörs av en ansamling av neuron lokaliserade vid den fjärde ventrikeln i mesencefalon (mitthjärnan). Härifrån leds smärthämmande neuron, via RVM (rostrala ventromediala medulla) till ryggmärgens bakhorn där smärthämtningen sker via transmittorsubstanser som kroppsegna opoider och neurotensin (NT). (Norrbrink & Lundeberg, 2014)

  PAG tar emot afferent nociceptivt inflöde från ryggmärgens bakhorn och integrerar detta med information från både frontala kortikala strukturer, limbiska systemet, amaygdala, hippocampus och hjärnstammen vilket innebär smärtupplevelsen kan påverkas av både psykologiska, kongitiva och homoestatiska faktorer.  Detta innebär att PAG också kan agera smärtfaciliterande när smärtan ges en stark betydelse med negativa förväntningar.  De smärtfasciliterande effekterna utövas genom ett beroende av CCK (Cholecystokinin) som kan aktiveras av långvarigt nociceptivt inflöde, inflammation, nervskada, opoidabstinens och negativa förväntningar med rädsla och ångest. Dels så utövar CCK en pronociceptiv transmission men har också effekt genom att motverka opoidernas effekt.  (Kosek et al 2014)

   

  Referenser:

  Nisell, R., & Lundeberg, T. (1999). Smärta och inflammation. Fysiologi och terapi vid smärttillstånd i rörelseorganen. Malmö: Studentlitteratur.

  Norrbrink, C., & Lundeberg, T. (Red.). (2014). Om smärta - ett fysiologiskt perspektiv (2 uppl.). Lund: Studentlitteratur.

   

  Files (0)

   

  Comments (0)

  You must login to post a comment.