Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Smärta i den kliniska vardagen, MC3023 > Ordlista > Noceboeffekten

Noceboeffekten

  Table of contents
  No headers

  Noceboeffekten är uppkomsten av eller en försämring av en persons symtom, tex smärta, enbart på grund av personens egna förväntningar. Nocebo betyder ’jag skadar’ och noceboeffekten är motsatsen till det kanske mer allmänt kända begreppet placeboeffekten.

  Noceboeffekten ger mätbara neurofysiologiska förändringar som ökad aktivering i insula och somatosensoriska cortex samt ökad frisättning av kroppsegna opioidantagonisten cholecystokinin (CCK), vilket ger ökad smärtupplevelse då receptorerna till de kroppsegna beta-endorfinerna blockeras av CCK. (1, 2)

  Faktorer som kan verka som nocebo är till exempel en vårdgivares bemötande, både när det gäller ord och tonfall, handling och beröring/icke beröring, på vilket sätt en behandling presenteras och genomförs, vårdmiljön och patientens egna tidigare erfarenheter av en viss behandling, vårdenhet eller profession. (3)


  Den kognitiva och emotionella aspekten av smärta såsom rädsla, oro, ångest, katastroftankar och känslor av maktlöshet och hopplöshet kan både vara uttryck för noceboeffekten och i sig verka som ett nocebo. Fear-avoidance modellen som bland andra Max Mildenberger hänvisade till i sin föreläsning ”Rörelserädsla som hinder” gör det tydligt vilken avgörande roll nocebo kan spela när det gäller utvecklande av långvarig smärta. För att i möjligaste mån undvika noceboeffekter är det av största vikt att en smärtpatient bemöts på ett sådant sätt att hen känner trygghet och delaktighet i sin behandling. För den ena patienten kan det handla om att få tydlig information om sitt tillstånd, för en annan att bli lyssnad på, för en tredje att bli ordentligt undersökt. (4, 5, 6)


  Exempel på en tänkbar noceboeffekt är när en patient får höra att ’ryggen är utsliten’ och därefter får ökade smärtor och skattar sin arbetsförmåga lägre. I en kvalitativ studie framkommer det att patienter med långvarig ländryggssmärta uppfattar sin kropp som en maskin, att det är något som behöver fixas och att de har en mycket negativ bild av ländryggsbesvären. Intressant är att deltagarna uppger att dessa uppfattningar till 87 % kommer ifrån vårdgivare (7). En annan studie med liknande tema visar att patienter tolkar det vi säger annorlunda. Vi som vårdgivare säger och menar en sak medan patienten kan tolka det på ett annat sätt, ofta en mer negativ tolkning av innehållet (8). Med denna kunskap bör vi anpassa vårt språk och välja de ord vi använder med omsorg. Vi bör också känna till att det vi säger till patienten har konsekvenser.  

   


  Referenser:
  1) Schmid, J., Theysohn, N., Gass, F., Benson, S., Gramisch, C., Forsting, M., Gizewski, ER., Elsenbruch, S. (2013). Neural mechanisms mediating positive and negative treatment expectations in visceral pain: a functional magnetic resonance imaging study on placebo and nocebo effects in healthy volunteers. Pain. Nov;154(11):2372-80.

  2) Norrbrink, C., Lundeberg, T. (red). (2014). Om smärta: ett fysiologiskt perspektiv (2nd ed.). Lund: Studentlitteratur

  3) Rossettini, G., Carlino, E., Testa, M. (2018). Clinical relevance of contextual factors as triggers of placebo and nocebo effects in musculoskeletal pain. BMC Musculoskelet Disord. Jan 22;19(1):27.

  4) Linton, S.J. (2013). Att förstå patienter med smärta (2nd ed.). Lund: Studentlitteratur.

  5) Kosek, E. & Lampa, J. & Nisell, R. (red.). (2014). Smärta och inflammation vid reumatiska sjukdomar och vanliga smärttillstånd i rörelseapparaten. Lund: Studentlitteratur

  6) Blasini, M., Peiris, N., Wright, T., Colloca, L. (2018). The role of patient-practitioner relationships in placebo and nocebo phenomena. Int Rev Neurobiol. 139:211-231

  7) Bunzli SSmith ASchütze R, et alBeliefs underlying pain-related fear and how they evolve: a qualitative investigation in people with chronic back pain and high pain-related fear 

  8) Barker KL, Reid M, Lowe CJM. Divided by a lack of common language? - a qualitative study exploring the use of language by health professionals treating back pain. BMC Musculoskeletal Disorders. 2009;10:123. doi:10.1186/1471-2474-10-123.

  Files (0)

   

  Comments (0)

  You must login to post a comment.