Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Smärta i den kliniska vardagen, MC3023 > Ordlista > Limbiska systemet

Limbiska systemet

  Table of contents
  No headers

  Limbiska systemet

  Människans såkallade ”anatomiska bas” för emotioner och känslomässigt beteende är strukturer lokaliserade i djupa delar av hjärnan. Strukturerna inkluderar bland annat gyrus cinguli, hippocampus, septumkärnorna och en något större kärna, amygdala, belägen i temporallobens främre del (1). Tillsammans utgör dem det så kallade ”limbiska systemet” som genom nära förbindelser med hypothalamus spelar en viktig roll i att processa, reagera och svara på smärta (2). Denna bearbetning innehåller flera emotionella komponenter: I främre delen av gyrus cinguli sker regestrering av de affektiva komponenterna av smärta såsom dess obehagliga och/eller psykoglogiska inverkan (2,3). Oro, stress och rädsla är affekter som aktiverar dessa limbiska strukturer, medan känsla av välbehag istället hämmar det (3).

  Det limbiska systemet kan även styra vår uppmärksamhet i stressiga situationer som kräver fokus. Vilket har betydelse för hur vi upplever en uppkommen smärta just då. Vid aktivering från amgdydala till frontalcortex regleras nämligen den medvetna uppfattningen kring en hotfull situation. Det påverkar hur intensivt vi upplever en smärta som uppstår i t ex flykten från ett potentiellt hot, där vikten av att komma undan faran prioriteras före smärtupplevelsen och den eventuella skadan. (3)

   

  Referenser

  1. Lännergren J., Westerblad H., Ulfendahl M., Lundeberg T. (2007). Fysiologi. Stockholm: Studentlitteratur
  2. White A., Cummings M., Filshie J. (2012). An introduction to western medical acupuncture. Churchill Livingstone Elsevier.
  3. Norrbrink C., Lundeberg T. (2010). Om smärta – ett fysiologiskt perspektiv. Lund: Studentlitteratur

  Files (0)

   

  Comments (0)

  You must login to post a comment.