Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Smärta i den kliniska vardagen, MC3023 > Ordlista > Kortisol

Kortisol

  Table of contents
  No headers

  Kortisol är ett livsviktigt hormon som produceras dagligen av binjurarna. Hormonet har en roll i flera av kroppens viktiga system och funktioner så som immunförsvaret, ämnesomsättningen, koagulation samt motverkande av inflammation (1).

  När kroppen utsätts för stress aktiverar amygdala den så kallade HPA-axeln som är ett system av hormonkörtlar beståendes av hypotalamus, hypofysen och binjurebarken. När HPA-axeln (även kallad stressaxeln) aktiveras till följd av fysisk eller psykisk stress utsöndras flertalet hormoner, bland annat kortisol, där HPA-axeln reglerar mängden kortisol i kroppen. Cirka 15 minuter efter kroppen utsatts för upplevd stress ökar kortisolmängderna och kvarstår i flertalet timmar (2).

  Hos en frisk person är kortisolhalten oftast högst precis när man vaknar för att sedan minska gradvis under dygnet. Hos en person som utsätts för långvarig stress kan det ske en rubbning av HPA-axeln vilket kan innebära att kortisolhalten inte minskar till den normala halten efter kroppen har utsatts för psykisk eller fysisk stress (1). Fysisk aktivitet har även en inverkan på kortisolhalten. Under träning samt en timme efter avslutad träning är kortisolhalterna förhöjda i kroppen (3), likt som när kroppen utsatts för en påfrestning via stress(2). Ett dygn efter träningen är dock nivåerna sänkta jämfört med vad dom var innan träningen påbörjades (3).

  Kortisol kan vid kortvarig stress effektivt bryta ner protein och fettvävnad till glukos för att tillgodogöra energi som är nödvändigt för att hantera den stressiga situationen som kroppen upplever. Det finns många samband mellan stress och smärta. Smärta och de faktorer omkring smärta så som rädsla för smärta, katastroftankar, brist på copingstrategier m.fl. kan i sig vara orsaken till upplevd stress. Därför kan exempelvis kronisk smärta orsaka en långvarig stressreaktion i kroppen som i sin tur leder till en dysfunktion av kortisolfrisättningen (2).

  En kortisoldysfunktion kan resultera i en oreglerad inflammation som kan leda till en cykel av inflammation, depression och smärta (Se bild 1) (1).
  En brist på kroppens egna pruduktion av kortisol kallas Addisons sjukdom, medan ett överskott av produktion kallas Cushings syndrom.

   

   

  Bild 1. 

   

   

  1. Sjörs, A., Ljung, T., & Jonsdottir, I. H. (2012). Long-term follow-up of cortisol awakening response in patients treated for stress-related exhaustion. BMJ open2(4), e001091.2
  2. Hannibal, K. E., & Bishop, M. D. (2014). Chronic stress, cortisol dysfunction, and pain: a psychoneuroendocrine rationale for stress management in pain rehabilitation. Physical therapy94(12), 1816-1825.
  3. Hackney, AC & Dobridge JC. (2009). Thyroid hormones and the interrelationship of cortisol and prolactin: influence of prolonged, exhaustive exercise. Endokrynol Pol; 60 (4, 252-257

  Files (0)

   

  Comments (0)

  You must login to post a comment.