Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Smärta i den kliniska vardagen, MC3023 > Ordlista > Instruktioner till uppgift 1: Ordlista

Instruktioner till uppgift 1: Ordlista

  Table of contents
  No headers

  För betygskriterier se studiehandledningen

   

  Uppgift 1:1

  Välj ett ord i ordlistan som ingen annan redan valt (om ordet är valt syns det genom att texten är brunfärgad och fungerar som en länk). Skapa först en ny wikisida som du ger samma rubrik som den term du vill förklara. Se till att du står på sidan "Ordlista" när du skapar den nya sida. Skriv sedan en kort text som visar att du valt denna term (t ex "Här kommer Stina att skriva"). Gå sedan tillbaka till sidan "Ordlista" och gör en klickbar länk från ordet i ordlistan till din nya sida så att alla enkelt ser att uppslagsordet är påbörjat.

   

  Gör en kort beskrivning av ordet utifrån ett smärtperspektiv (många av orden används i andra sammanhang också). Textens omfattning ska vara 1500-2500 tecken, inklusive blanksteg, referenser ej inräknade; detta motsvarar ca 1/3 till 1/2 A4-sida text innan referenserna. Efter texten får du gärna lägga in länkar till intressanta artiklar, filmer, radioprogram, bilder etc för att göra din beskrivning så levande och heltäckande som möjligt. De källor du använder som faktaunderlag till själva texten ska du dock förhålla dig kritisk till. Källorna ska vara aktuella fackböcker, vetenskapliga artiklar och/eller expertgranskade webbsidor. Särskilt när det gäller källor på internet ska du fundera över vem som ligger bakom innehållet, om det framgår vem som är författare, vem som faktagranskat etc. Hör av dig till kursansvarig om du är osäker angående någon källa. Som underlag till din text ska du använda fakta från minst två olika källor. När du skriver din text ska du ange referenser både i den löpande texten och i en avslutande referenslista. Utnyttja gärna möjligheten att göra länkar från termer i din text till andra studenters uppslagssidor i ordlistan (som vi gjort här i instruktionen) så ökar sannolikheten att fler läser vidare!

   

  Observera att texten ska vara skriven med egna ord. Text får inte kopieras från andra källor utan att citattecken används och källan finns angiven. Din text ska läggas ut här i wikin senast 24 september.

   

  Uppgift 1:2

  Nu ska du förbättra minst en text som någon annan skrivit. Du kan ändra i det som redan är skrivet, lägga till och förtydliga. Det är minst lika bra att försöka göra det redan befintliga innehållet tydligare istället för att lägga till helt ny information. Detta arbete kan påbörjas tidigast 25 september och ska vara klart senast 8 oktober.

  Files (0)

   

  Comments (0)

  You must login to post a comment.