Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Smärta i den kliniska vardagen, MC3023 > Ordlista > Inflammation

Inflammation

  Table of contents
  No headers

   

  De klassiska symtomen vid en akut inflammation är värme, svullnad, rodnad, smärta och funktionsnedsättning. Den inflammatoriskt utlösta smärtan vid en vävnadsskada syftar till att stimulera läkning (1). Inflammation kallas även för nociceptiv smärta då det är aktivering av nociceptorerna i en sjuk eller skadad vävnad som gör att vi uppfattar smärtan (1, 5). En inflammation kan uppstå vid vävnadsskada, syrebrist (ischemi), infektion, angrepp av toxiska ämnen samt nervaktivering (1,2). Den inflammatoriska smärtan är funktionell och vill få oss att minska belastningen på de angripna vävnaderna för att de skall få en chans att läka (1, 2). Smärta i sig kan vara en inflammationsutlösande faktor vid framförallt intermittent ischemi och då övergå till en neurogen inflammation. (1,6,7)  Det finns både akut och långvarig inflammation (1,2). Den akuta inflammationen varar vanligtvis cirka sju till tio dagar och har fem stycken kända symptom; värme, rodnad, svullnad, smärta samt funktionsnedsättning (1,2). Om en inflammation ej läker inom den akuta fasen så övergår den till en långvarig inflammation som också är degenerativ för vävnaden (1). Ett exempel på detta är akillestendiniter där man tror att både en inflammatorisk och en degenerativ process orsakar symtomen. Typiskt för dessa processer är avsaknaden av typiska inflammationssymtom. Därav får patienten inte alltid effekt av antiinflammatorisk behandling med NSIAD utan det kan förvärra förutsättningarna för läkning (3, 5).

  Långvarig inflammation kan bero på att det kvarstår rester av icke läkt vävnadsskada alternativt en längre tids överbelastning av vävnaden (1). Exempel på långvariga inflammationer är tendinopatier samt artros (1). Tendinopatier drabbar främst supraspinatussenan, bicepssenan, paterallarsenan och akillessenan och uppstår till följd av en repetativ mekanisk överbelastning (3). Vid artrosrelaterade besvär i knäleden har man sett att den inflammatoriska värken påverkas på grund av en inflammation i synnovialhinnan (4).

  Det finns många olika substanser som är involverade i inflammationsprocessen och som bidrar till den uppleva smärtan (1,2). Denna process kan förklaras enligt följande;

  1. Skada i vävnad ger en inflammatorisk reaktion som medför att mastceller aktiveras och frisätter histamin (1). 2. Histamin binder till receptorer på venolernas endotelceller som bildar endotelgap (1). 3. Plasma läcker ut, svullnad uppstår (1). 4. Plasmaproteiner omvandlas till bradykinin som retar/aktiverar nociceptorerna som frisätter substans P (1). 5. Substans P och prostaglandiner gör att arteriolerna dilateras (1). 6. Frisatta prostaglandiner gör även att lymfocyter och granulocyt (immunceller) frisätts (1). 7. Immunceller kommunicerar med varandra genom att frisätta cytokiner (1). 8. Cytokiner aktiverar tysta nociceptorer vilket skapar frisättning av makrofager (1). 9. Lymfocyter, granulocyter och makrofager tar tillsammans hand om de skadade cellerna och påbörjar läkning (1).

   

   

  Referenser

  1. Norrbrink C, Lundeberg T (red). Om smärta – ett fysiologiskt perspektiv. 2a uppl. Lund: Studentlitteratur; 2010.

  2. Kosek E, Lampa J, Nisell R (red). Smärta och inflammation vid reumatiska sjukdomar och vanliga smärttillstånd i rörelseapparaten. Lund: Studentlitteratur; 2014.

  3. Abate M. et al. Pathogenesis of tendinopathies: inflammation or degeneration? Arthritis & theory 11:235. 2009.

  4. Berenbaum F. Osteoarthritis as an inflammatory disease. Department of rheumatology Saint Antoine hospital 75012 Parisi France. 2012.

  5. Nisell R, Lundeberg T. Smärta och inflammation - fysiologi och terapi vid smärttillstånd i rörelseorganen. 2a uppl. Lund: Studentlitteratur; 2007

  6. Butler, D.S. & Matheson, J. (2000). The sensitive nervous system. (1st ed.) Adelaide, Australia: Noigroup Publications.

  7. Chiu, I. M., von Hehn, C. A., & Woolf, C. J. (2012). Neurogenic inflammation and the peripheral nervous system in host defense and immunopathology. Nature neuroscience15(8), 1063-7. doi:10.1038/nn.3144

  Files (0)

   

  Comments (1)

  Viewing 1 of 1 comments: view all
  Bra beskrivet om inflammation. Lättläst och tydligt.
  Lade endast till en kort mening om att även smärta i sig kan utlösa inflammation perifert i vävnaden eftersom c-fibrer utsöndrar ämnen som triggar i gång inflammation.
  Posted 10:25, 9 Nov 2018
  Viewing 1 of 1 comments: view all
  You must login to post a comment.