Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Tidigare kurser inom Medicinsk vetenskap > Smärta i den kliniska vardagen, MC3023, ht 2017 > Ordlista > Hypothalamus

Hypothalamus

  Table of contents
  No headers

  https://www.youtube.com/watch?v=ErpxEwlWww4

  Hypothalamus är beläget under Thalamus i hjärnans mitt, lateralt om 3:e ventrikeln (Andersson & Soldes, 1996).

  Hypothalamus styr det endokrina och autonoma systemet i kroppen och tar emot signaler från bland annat sköldkörteln och binjurarna. Den fungerar som en termostat och reglerar utlösande processer via hypofysen för att upprätthålla balansen i kroppen, det vi kallar homeostasen. Detta sker på så sätt att signaler för förändringar i organen sänds ut till hypothalamus som aktiveras och genom avancerade återkopplingssystem kan hypothalamus styra vissa grundläggande beteenden som rör våra biologiska drifter och behov, som t.ex. mat, vätskeintag, sexuella beteenden och affektiva responser (Eriksson, 2001).

  När det gäller smärta spelar Hypothalamus en stor roll dels då smärtan via hypothalamus ger upphov till endokrina störningar, men också i syfte att uttrycka smärtan. När det gäller akut smärta skickas smärtsignalen uppåt via smärtbanorna och minnen av tidigare smärtupplevelser läggs ihop med informationen om den direkta vävnadsskadan samt tidigare reaktioner på smärta som vi lärt in och affektiva responer skapar smärtbeteenden som grimaser och verbalisering osv. (Haegerstam 1983).

  Hypothalamus fyller en viktigt funktion i sömnreglering och vakenhetsgrad. (Saper C mfl) Det kan även vara viktigt för vår återhämtningssömn efter en tid av sömnbrist då vi ställer om relationen mellan hur länge vi befinner oss i REM-sömn (Rapid eye movement, synonymt med drömssömn) och NREM (icke-REMsömn) (Zhong-Wu LiuXiao-Bing Gao) (Peterfi Z, mfl).

  De fyra principer hypothalamus kan verka genom är enligt Andersson & Soldes (1996) följande:

  • Nervsignaler via nervsignaler
  • Nervsignaler via hormonutsöndring
  • Hormonhalter i blodet via nervsignaler
  • Hormonhalt eller koncentration av andra kemiska ämnen i blodet via hormonreglering

  Film om hypothalamus funktion

  Referenser:

  Andersson.T., Soldes.G. (1996). Neurofysiologi (Första upplagan). Falköping: Liber
  Eriksson.H. (2001). Neuropsykologi: Normalfunktion, demenser och avgränsade hjärnskador (Första upplagan). Falköping: Liber

  Saper C, Scammell T, Lu J, Hypothalamic regulation of sleep and circadian rhythms, Nature, 2005 Oct 27;437(7063):1257-63

  Zhong-Wu LiuXiao-Bing Gao, Adenosine Inhibits Activity of Hypocretin/Orexin Neurons by the A1 Receptor in the Lateral Hypothalamus: A Possible Sleep-Promoting Effect,

  Peterfi ZMakara GObál FKrueger J, The anterolateral projections of the medial basal hypothalamus affect sleep,

  Haegerstam. G. (1983). Smärta - teori, klinik, behandling. Södertälje: Astra läkemedel AB.

  Files (0)

   

  Comments (0)

  You must login to post a comment.