Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Smärta i den kliniska vardagen, MC3023 > Ordlista > Hypothalamus

Hypothalamus

  Table of contents
  No headers

  https://www.youtube.com/watch?v=ErpxEwlWww4

  Hypothalamus är beläget under Thalamus i hjärnans mitt, lateralt om 3:e ventrikeln (Andersson & Soldes, 1996).

  Hypothalamus styr det endokrina och autonoma systemet i kroppen och tar emot signaler från bland annat sköldkörteln och binjurarna. Den fungerar som en termostat och reglerar utlösande processer via hypofysen för att upprätthålla balansen i kroppen, det vi kallar homeostasen. Detta sker på så sätt att signaler för förändringar i organen sänds ut till hypothalamus som aktiveras och genom avancerade återkopplingssystem kan hypothalamus styra vissa grundläggande beteenden som rör våra biologiska drifter och behov, som t.ex. mat, vätskeintag, sexuella beteenden och affektiva responser (Eriksson, 2001).

  De fyra principer hypothalamus kan verka genom är enligt Andersson & Soldes (1996) följande:

  • Nervsignaler via nervsignaler
  • Nervsignaler via hormonutsöndring
  • Hormonhalter i blodet via nervsignaler
  • Hormonhalt eller koncentration av andra kemiska ämnen i blodet via hormonreglering

  Film om hypothalamus funktion

  Referenser:

  Andersson.T., Soldes.G. (1996). Neurofysiologi (Första upplagan). Falköping: Liber
  Eriksson.H. (2001). Neuropsykologi: Normalfunktion, demenser och avgränsade hjärnskador (Första upplagan). Falköping: Liber
   

  Files (0)

   

  Comments (1)

  Viewing 1 of 1 comments: view all
  Hypothalamus fyller en viktigt funktion i sömnreglering och vakenhetsgrad. Det kan även vara viktigt för vår återhämtningssömn efter en tid av sömnbrist då vi ställer om relationen mellan hur länge vi befinner oss i REM-sömn (Rapid eye movement, synonymt med drömssömn) och NREM (icke-REMsömn).

  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16251950
  http://jn.physiology.org/content/97/1/837
  http://ajpregu.physiology.org/content/296/4/R1228
  Posted 19:42, 1 Oct 2017
  Viewing 1 of 1 comments: view all
  You must login to post a comment.