Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Smärta i den kliniska vardagen, MC3023 > Ordlista > Gate control

Gate control

  Table of contents
  No headers

  Gate control theory

  Melzack och Wall (1965) publicerade en modell som förklarar hur smärtlindring kan uppstå genom aktivering av interneuron på spinal nivå, så kallad gate control theory. Denna modell är aktuell än idag och har en essentiell funktion för vårt smärtsystem.

  Vår kropp signalerar smärta genom att nociceptorer reagerar på mekaniskt, kemiskt eller mycket hög/låg temperaturförändring perifert i våra vävnader (ex. muskler, hud) (Nisell & Lundeberg, 1999). Nociceptorerna skickar informationen via C-fibrer och Aδ-fibrer i primär neuron, som omkopplas i dorsalhornet i ryggmärgen för att skickas vidare via sekundär neuron upp mot hjärnan för tolkning.

  Nociceptorer reagerar även på beröring, tryck eller vibration, som inte signalerar smärta. Detta genom Aβ-fibrer. Vid en pågående känsla av smärta som aktiverats av C-fibrer och Aδ-fibrer kan det påverkade området stimuleras med exempelvis beröring för att aktivera Aβ-fibrer. Vid omkopplingen i dorsalhornet kan Aβ-fibrer hämma överföringen av smärtimpulser genom att aktivera “tysta” interneuron. Norrbrink och Lundeberg (2014) beskriver hur interneuron frisätter GABA och glycin som minskar frisättningen och känsligheten av signalsubstanserna glutamat och substans P som triggar det primära och sekundära smärtneuronen. Detta ger i sin tur en hämmande effekt av smärtsignaler från dorsalhornet upp till hjärnan

  Aβ-fibrer har även förmågan att frisätta kroppsegna opioider, dynorfin och enkelfalin, vid tillräckligt högt stimuli. Dynorfin och enkelfalin har en smärthämmande funktion i dorsalhornet vid övergången mellan primära och sekundära smärtneuronen (Norrbrink & Lundeberg, 2014).

   

  Referenser:

  Melzack, R., & Wall, P. D. (1965). Pain mechanisms: a new theory. Science, 19(150), 971-979.

  Nisell, R., & Lundeberg, T. (1999). Smärta och inflammation. Fysiologi och terapi vid smärttillstånd i rörelseorganen. Malmö: Studentlitteratur.

  Norrbrink, C., & Lundeberg, T. (Red.). (2014). Om smärta - ett fysiologiskt perspektiv (2 uppl.). Lund: Studentlitteratur.

  Files (0)

   

  Comments (0)

  You must login to post a comment.