Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Smärta i den kliniska vardagen, MC3023 > Ordlista > Gate control

Gate control

  Table of contents
  No headers

  Gate Control (Skrivet av Peter Lindberg)

   

  År 1965 presenterade den kanadensiska psykologen Robert Melzack tillsammans med den brittiske neurofysiologen Patrick Wall för första gången ”The gate control-theory”. Teorin förklarar hur smärta på spinal nivå kan hämmas genom ryggmärgens bakhorn, där A-betafibrer löper. Dessa fibrer signalerar beröring, tryck och vibration till hjärnan. I smärtlindrande syfte kan behandlingar så som TENS (transkutan elektrisk nervstimulering), massage och akupunktur vara verksamma, men även egen aktiv behandling så som fysisk aktivitet. Gate control-theory är anledningen till varför vi stryker hudområdet där vi precis slog oss i smärtlindrande syfte (Norrbrink & Lundeberg, 2010; Werner & Strang, 2009)

   

  Den nociceptiva signalen förmedlas via A-delta- och C-fibrer in i ryggmärgens dorsala horn och det är framför allt i Rexeds lamina II-III (Substantia gelatinosa) som smärtmoduleringen sker. Här frisätts bland annat glycin, GABA, enkefalin och dynorfin som via interneuron hämmar nociceptionen. Det beror på den minskade frisättningen av substans P och glutamat i det primära neuronet. Adenosin ökar de hämmande interneuronens effekt och de sekundära neuronet blir mindre känsligt för glutamat. Kyla och värme förmedlas också via A-delta och C-fibrer. Behandling med dessa stimuli kan hämma smärtimpulsen på ryggmärgsnivå när omkoppling smärtimpuls och värme/kyla sker till samma WDR-neuron. Det starkaste stimulit kommer ledas vidare upp till hjärnan för tolkning, värme eller kyla kan då om tillräckligt utkonkurrerande hämma smärtupplevelsen. (Norrbrink & Lundeberg, 2010)

   

  För att en smärthämning ska ske krävs det att stimuleringen av A-betafibrerna sker i samma segment som nociceptionen. Ju större område och högre stimuleringsintensitet desto starkare effekt. Smärthämningen kommer direkt, men är inte så långvarig. (Norrbrink & Lundeberg, 2010)

   

  Litteraturförteckning

  Norrbrink, C., & Lundeberg, T. (2010). Om smärta - ett fysiologiskt perspektiv. Lund: Studentlitteratur.

  Werner, M., & Strang, P. (2009). Smärta och smärtbehandling. Stockholm: Liber.

   

  Skärmavbild 2018-09-13 kl. 20.22.44.png

  Get Adobe Flash player

  Files (2)

  Comments (0)

  You must login to post a comment.