Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Smärta i den kliniska vardagen, MC3023 > Ordlista > Dopamin

Dopamin

  Table of contents
  No headers

  Anna Kullberg

  Dopamin är en signalsubstans som reglerar våra känslor och beteenden och som kan ha effekt på vårt humör (1, 2). Dopamin kallas för kroppens egna belöningssystem som kan förmedla känslans kvalitét och har effekt på det centrala nervsystemet (1, 2). Tillsammans med seratonin och noradrenalin produceras dessa signalsubstanser i hjärnstammen, substatia nigra, och dessa nervceller sprids och påverkar resten av hjärnan (2).

  Dopamin påverkar bland annat vår kognition och tillsammans med oxytocin har man sett att dopamin har effekt på vårt sexuella beteende och vår upphetsning (1).
  Dopamin har även att göra med de delar av hjärnan och basala ganglier som hjälper till och styr alla våra kropsliga rörelser. Därför blir rörelsenedsättningen stor hos personer med den dopamindegenerativasjukdomen Parkinsons (4).

  Om en patient förväntar sig en klinisk förbättring, har man sett att belöningssystem så som dopamin i hjärnan kan aktiveras (3). Därför kan patientens förväntan påverka utfallet av framtida händelser, vad vi idag kallar placeboeffekten. (3).

  Antidepressiv medicinering är ett exempel på en grupp läkemedel som påverkar dopamin i hjärnan och som kan används på patienter med neuropsykiatriska beteendestörningar som exempelvis autism och depression då brist av dopamin förekommer och påverka vid dessa diagnoser. (1, 2).

  Ändrad text

  Dopamin är en signalsubstans som bland annat reglerar våra känslor och beteenden och som kan ha effekt på vårt humör (1, 2). Tillsammans med signalsubstanserna seratonin och noradrenalin produceras dopamin i substantia nigra, en struktur belägen i hjärnstammen (2).

  Vid frisättning av dopamin i de delar av centrala nervsystemet som ingår i kroppens egna belöningssystem framkallas våra känslor av välbehag och njutning (1, 2). Vidare har man sett att våra förväntningar på en händelse, som vid behandling, också involverar aktivering av dopamin i detta belöningssystem. Till exempel kan våra förväntningar på en smärtbehandling få kroppen att svara med det utfall vi förväntat oss, i detta fall en effekt av smärtlindring. Detta kallas placebo och är en viktig effekt för våran upplevelse av smärta (3).

  Då dopamin är en av de viktigaste signalsubstanserna i hjärnan för att skicka vidare signaler påverkar den även många fler områden. Såsom vår kognition där det tillsammans med oxytocin har effekt på vårt sexuella beteende och vår upphetsning (1). Vidare har man sett att en brist av dopamin på grund av att vissa celler dör är orsak till den neurologiska sjukdomen Parkinsons sjukdom, där dopamindegenereringen leder till svårigheter med motorik och patienterna får stora rörelsenedsättningar (4).

   

  1. Baskerville T, Douglas A. Dopamine and oxytocin interactions underlying behaviors: potential contributions to behavioral disorders. Division of Clinical Neurosciences, University of Glasgow. 2010.
  2. Lövheim H. Modell för sambandet mellan signalsubstanser och källor. Läkartidningen nr 19 volym 109. 2012.
  3. Norrbrink C, Lundeberg T. Redaktörer. Om smärta - ett fysiologiskt perspektiv. Upplaga 2:3. Studentlitteratur AB Lund. 2014.
  4. Borg J, Gerdle B, Grimby G, Stibrant Sunnerhagen K, redaktörer. Rehabiliteringsmedicin- Teori och praktik, 1:2. Danmark: Författarna och Studentlitteratur; 2006. 

  Files (0)

   

  Comments (1)

  Viewing 1 of 1 comments: view all
  Då wikin legat nere två helger när jag planerat redigera, var jag tvungen att ändra i ett dokument vid sidan av. Jag vågade sedan inte ta bort ursprungstexten genom att klistra in det nya förslaget, eftersom jag inte visste om det skulle synas vad som var tidigare text och vad som var nytt.
  Posted 20:29, 1 Oct 2018
  Viewing 1 of 1 comments: view all
  You must login to post a comment.