Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Smärta i den kliniska vardagen, MC3023 > Ordlista > Allodyni

Allodyni

  Table of contents
  No headers

  Allodyni är ett smärttillstånd där ett stimuli som normalt sett inte är smärtsamt tolkas som smärta [1]. Stimulit kan till exempel vara en lätt beröring eller trycket från ett klädesplagg man har på sig. Det som är karakteristiskt för allodyni är att den ökade smärtkänsligheten är begränsad till en skada eller ett område [2]. Den ökade känsligheten i området kommer av att smärttröskeln sänks till följd av att nociceptorerna har blivit retade av en ischemisk eller inflammatorisk reaktion efter till exempel en vävnadsskada [3]. Blåmärken är en typisk allodyni där området är tydligt avgränsat med ökad sensitivitet.

  Allodyni kan delas upp i tre mekaniska kategorier: dynamisk allodyni är smärta som triggas av lätt beröring, statisk allodyni är när ett område blir utsatt för långvarigt tryck som stimulerar djupare vävnad och punktlig allodyni är den smärta som utlöses av tryck på olika smärtpunkter [4]. Det finns även termisk allodyni, när värme eller kyla vid en temperatur som normalt sett inte upplevs som smärtsamt ändå ger en smärtupplevelse.

  Allodyni, liksom hyperalgesi, är tillstånd som förekommer vid smärtöverkänslighet [5]. Skillnaden mellan begreppen är att hyperalgesi föreligger när ett smärtsamt stimuli gör ondare än det normalt ska göra, medan allodyni är när ett icke smärtsamt stimuli ändå ger smärta (se bild nedan) [6]. Smärtöverkänslighet eller sensitisering förekommer normalt vid en skada som en skyddsmekanism både centralt och perifert i nervsystemet, men ibland kvartstår denna förändring och blir då sjuklig. Orsaken till detta är ännu inte klarlagd. Sensitisering förekommer vid flera långvariga smärttillstånd, som t.ex. fibromyalgi [7].

   

  Borg J, Borg K, Gerdle B, Stibrant Sunnerhagen K, redaktörer. Rehabiliteringsmedicin - Teori och praktik. 1:1. Lund: Studentlitteratur AB; 2015.

  Jensen, Troels S, och Nanna B Finnerup. ”Allodynia and Hyperalgesia in Neuropathic Pain: Clinical Manifestations and Mechanisms”. The Lancet Neurology 13, nr 9 (september 2014): 924–35. https://doi.org/10.1016/S1474-4422(14)70102-4.

  Norrbrink, Cecilia, och Thomas Lundeberg. OM SMÄRTA -ett fysiologiskt perspektiv. 1:6. Lund: Studentliteratur, u.å.

  Torstensen, Tom Arild. Spegeln Att förhålla sig till smärta, värk och stress. 1:a uppl. Lidingö: Holten institute AB, u.å.

   


  [1] Torstensen, Spegeln Att förhålla sig till smärta, värk och stress.

  [2] Norrbrink och Lundeberg, OM SMÄRTA -ett fysiologiskt perspektiv.

  [3] Norrbrink och Lundeberg.

  [4] Jensen och Finnerup, ”Allodynia and Hyperalgesia in Neuropathic Pain”.

  [5] Borg, Borg, Gerdle och Stibrant Sunnerhagen, Rehabiliteringsmedicin - Teori och praktik. 

  [6] Jensen och Finnerup.

  [7] Borg, Borg, Gerdie och Stibrant Sunnderhagen.

   

  Sensitisering - diagram för allodyni, hyperalgesi och normal sensitet. Y-axeln visar smärtintensitet och x-axeln visar stimuleringsintensitet. 

  BIldkälla: https://img.medscapestatic.com/artic...54961-fig2.jpg

  Files (0)

   

  Comments (0)

  You must login to post a comment.