Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Smärta i den kliniska vardagen, MC3023 > Artiklar om smärta > Smärta i olika åldrar

Smärta i olika åldrar

  Table of contents
  No headers

  Smärta är ett tillstånd som förekommer i alla åldrar genom livet. Men sätten att tolka, värdera och uttrycka smärta skiljer sig genom livet. Både bedömningen och omhändertagandet av barn och äldre med smärta måste anpassas efter detta. Särskilt hos äldre personer är smärta mycket vanligt, men kunskapen om äldres smärta är bristfällig. Bara någon enstaka procent av alla vetenskapliga studier som publiceras om smärta har undersökt äldres smärttillstånd. Här finns mycket att lära. Du kan välja att skriva om antingen barns eller äldres smärta, och din artikel kan ge svar på frågor som:

   

  Hur vanligt är det med smärta hos barn/äldre människor?

  Vilka smärttillstånd drabbas barn/äldre av?  

  Hur skiljer sig barns/äldres smärta från smärta hos vuxna? 

  Hur tolkar och beskriver barn/äldre smärta? 

  Vilka metoder finns för att skatta smärta hos barn i olika åldrar?  Hos äldre?

  Vilka viktiga skillnader finns när det gäller behandling av barns/äldres smärta jämfört med yngre vuxna? 

   

  Artiklar:

  Smärta i olika åldrar

  Smärta i olika åldrar 

  ...

  Files (0)

   

  Comments (0)

  You must login to post a comment.