Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Medicinsk baskurs farmakologi MC 1071 > Bedömningskriterier MC 1071

Bedömningskriterier MC 1071

  Table of contents
  No headers

  Betygsskala: U – VG

  Kriterier för G

  Texten är ett fördjupande arbete på svenska eller engelska om det område som studenten valt och omfattar motsvarande 2-3 A4-sidor. Texten redovisar fakta och kunskaper som är korrekta och relevanta för området. I texten integrerar studenten fakta från minst två olika källor till ett eget resonemang. Texten innehåller all den information som behövs för att läsaren ska förstå tankegången. De källor som används är aktuella fackböcker, expertgranskade webbsidor och/eller vetenskapliga artiklar. Korrekt angivna referenser gör det möjligt för läsaren att se vilka källor som ligger till grund för de olika delarna av texten.

  Opponeringen är väl utförd.

  Kriterier för VG

  Texten uppfyller kriterierna för G. Ofta används flera källor än två för att bekräfta viktiga fakta och/eller för att jämföra och diskutera olika omständigheter, observationer eller idéer. De olika delarna i texten ansluter väl till varandra, och följer i logisk ordning så att förståelsen underlättas. Språkets form är väl anpassat för uppgiften. Referenshanteringen tillämpas i stort sett felfritt.

  Opponeringen är mycket väl utförd och en diskussion kring opponeringen har förts.

  Files (0)

   

  Comments (0)

  You must login to post a comment.