Search:
DU Wiki > √Ąmnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Medicinsk baskurs farmakologi MC 1071

Medicinsk baskurs farmakologi MC 1071

  Table of contents
  No headers

  I den här uppgiften ska du både skriva ett kortare fördjupningsarbete.

   

  Uppgift 1:1

   

  Välj att fördjupa dig kring någon viktig läkemedelsgrupp inom kursen, se de föreslagna områdena på föregående sida.

   

  När du har valt ämne är det dags att söka litteratur. Först bör du leta efter grundläggande litteratur där du kan läsa in dig på området, t ex kurslitteraturen eller andra böcker. Därefter ska du leta upp, läsa och reflektera över minst två vetenskapliga artiklar. Det kan vara antingen originalartiklar eller översiktsartiklar som beskriver det valda området. Minst fyra källor kan vara en riktlinje (två böcker + två vetenskapliga artiklar). Behandlingsrekommendationer från läkemedelsverket och sammanställningar från SBU kan vara bra att utgå från.

   

  Ditt arbete ska vara en välstrukturerad sammanhållen text där du beskriver området med hjälp av litteraturen. Arbetet bör innehålla lite kort bakgrund om läkemedelsgruppen, vilka sjukdomar/symtom som behandlas. Hur fungerar läkemedlet (farmakodynamiskt/farmakokinetiskt), viktiga biverkningar och interaktioner, hur intas läkemedelsgruppen (vilka läkemedelsformer och varför dessa?, i de fall det finns en speciell förklaring). Måste särskilt beaktande tas vid behandling av barn och äldre med denna läkemedelsgrupp. 

  Omfattningen bör vara motsvarande ca 2-3 A4-sidor exklusive litteraturlista och försättsblad. Litteraturhänvisningar ska finnas i den löpande texten, och arbetet ska avslutas med en referenslista så man ser varifrån underlaget är hämtat. Arbetet skall vara skrivet med egna ord. Text får inte kopieras ur andra källor utan att citattecken används och källan finns angiven.

   

  Se till att du befinner dig på rätt ställe i wikin när du skapar din nya sida, dvs på sidan för det område du valt. Du kan benämna din sida med uppgiftens namn följt av ditt eget namn t ex: NSAID (Per Persson). När du påbörjat och sparat din egen sida ska du gå tillbaka till startsidan för ditt område och skapa en länk. Skriv in din rubrik på en ny rad och skapa en länk från den texten. Din text ska läggas ut här i wikin senast 11 mars kl. 24.00

  Uppgift 1:2

   

  Med start 12 mars ska du nu läsa och kommentera minst tre av de andras arbeten.

   

  Du ska reflektera, kommentera och ev. föreslå förändringar. I fältet längst ner, "add comment", skriver du dina kommentarer. Skriv inte bara att det "är bra". Här krävs en analys av innehållet i texten. Du kan försöka belysa problematiken på ett annat sätt, föreslå en källa som kan vara värdefull i sammanhanget eller föreslå hur texten kan bli mer lättbegriplig. Om någon skriver en kommentar till ditt arbete som du inte håller med om så bemöt gärna detta och motivera varför så att ni får igång en diskussion runt det ni skrivit. Kommentarerna ska vara färdiga senast 18 mars kl. 24.00.

   

  Uppgift 1:3

   

  Nu ska du värdera de kommentarer och reflektioner du fått om din text. Det är helt upp till dig själv om du vill använda kommentarerna för att förbättra det du skrivit. Ändringarna i din text ska i så fall vara klara senast 24 mars kl. 24.00.

   

   

  Förslag på läkemedelsgrupper för ditt fördjupningsarbete

  Bedömningskriterier

   

  Hjälp på vägen:

  Läs kortfattat om hur du skriver och redigerar i wikin

  Titta på filmen om hur du använder wikin och en film som beskriver hur man skapar länkar

  Titta på en film om hur du skriver referenser

  Läs mer om hur du skriver referenser på bibliotekets sida om referenser

  Läs mer om hur du undviker plagiering på bibliotekets sida om plagiering

   

   

  Files (0)

   

  Comments (0)

  You must login to post a comment.