Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Fysisk aktivitet och träning som prevention och behandling, MC3025 > Instuderingsfrågor

Instuderingsfrågor

  Table of contents
  No headers

  Skelettmuskulaturen och rörelseapparaten


  Kardiovaskulära och respiratoriska funktioner


  Metabola, hormonella och immunologiska funktioner

  …Beskriv  tre former av fysisk aktivitet  för att maximera metabol anpassning samt beskriv dessa anpassningar (Maria Bondesson)

  …Vilka funktioner har vitamin D och varför är den viktig i relation till träning (Peter Lamers)


  Kognitiva funktioner, hjärnhälsa


  Att mäta och bedöma fysisk aktivitet


  Träningsteorier/metoder för uthållighet


  Träningsteorier/metoder för styrka och snabbhet

  Förklara begreppet explosivitet och hur den är viktig ur en hälsosynvinkel hos exempelvis äldre. (Maria Bondesson)

   

  Planera och individanpassa träning

   

  Nutrition, farmaka och fysisk aktivitet

  Files (0)

   

  Comments (0)

  You must login to post a comment.