Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Fysisk aktivitet och träning som prevention och behandling, MC3025 > Fördjupningsarbeten > Styrketräning vid inklusionskroppsmyosit (IBM)

Styrketräning vid inklusionskroppsmyosit (IBM)

  Table of contents
  No headers

  av Maria Signeul

   

  P Män och kvinnor med diagnosen inklusionskroppsmyosit (IBM, inclusion body myositis).

  I  Styrketräning

  C ingen intervention

  O Muskelfunktion mätt med Functional Index 2 (FI2)

   

  Frågeställning

  Kan styrketräning leda till ökad muskelfunktion hos män och kvinnor med diagnosen Inklusionskroppsmyosit (IBM), mätt med Functional Index 2 (FI2)?

   

  Introduktion

  Litteratursökning

  Resultat

  Diskussion

  Files (0)

   

  Comments (0)

  You must login to post a comment.