Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Fysisk aktivitet och träning som prevention och behandling, MC3025 > Fördjupningsarbeten > Styrketräning och Parkinsons sjukdom

Styrketräning och Parkinsons sjukdom

  Table of contents
  No headers

  Frågeställning: Kan styrketräning som komplement till sedvanlig medicinering vid parkinsons sjukdom ha effekt på motoriska symtom samt den funtionella rörligheten hos vuxna personer med diagnosen parkinsons sjukdom?

   

  Population: Vuxna personer med diagnosen parkinsons sjukdom

  Intervention: Styrketräning

  Control: Endast farmakologisk behandling

  Outcome: Effekt på motoriska symtom som tremor, rigiditet och igångssättningssvårigheter samt på den funktionell rörlighet enligt UPDRS.

   

  Introduktion

  Skriva ett utkast till en introduktion. I introduktionen kan du skriva allmänt om din valda sjukdom (mycket kortfattat) och vilken roll fysisk aktivitet har i prevention och/eller

  behandling. Här introducerar du också läsaren till det specifika område din frågeställning gäller. För introduktionen kan aktuella fackböcker och faktagranskade webbsidor användas som underlag. Dessutom bör en reviewartikel användas som underlag. Med reviewartikel avses här en artikel där en eller flera författare gjort en översikt över ett visst kunskapsområde (och där de godtyckligt valt vilka studier de använder som referenser; jämför med en systematisk litteraturöversikt, se nedan). 

   

  "An essay on the shaking palsy" - en monografi som utgavs år 1817 av Londonläkaren James Parkinson är den första att beskriva de motoriska störningar som idag utgör den neurologiska och kroniska sjukdomen parkinsons sjukdom. Tremor, hypokinesi eller akinesi samt rigiditet är en triad av så kallade kardinalsymtom som kännetecknar och diagnosticerar sjukdomen, till dessa kan ytterliggare symtom läggas till vilka oftast upptår som en konsekvens av kardinalsymtomen. 

   

  I socialstyrelsens riktlinjer för MS och Parkinson uppges att 18 000 personer i Sverige är diagnosticerade med sjukdomen. 

   

  Flera studier visar att personer med parkinsons sjukdom i genomsnitt har nedsatt muskelstyrka jämfört med jämnåriga friska personer. Muskelstyrka som behövs för att i det vardagliga livet klara av till exempel basala förflyttningar och gång påverkas ofta hos personer med parkinsons sjukdom. 

   

   

   

   

   

  Frågeställning

  Litteratursökning

  Resultat

  Diskussion

  Skriven av Linn Enqvist

  Files (0)

   

  Comments (0)

  You must login to post a comment.