Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Fysisk aktivitet och träning som prevention och behandling, MC3025 > Fördjupningsarbeten > Styrketräning för kvinnor med Fibromyalgi

Styrketräning för kvinnor med Fibromyalgi

  Table of contents
  No headers

  Av Carina Maineborn

   

  Introduktion

   

  Frågeställning

  Kan styreketräning ge förbättrad ADL, för kvinnor 25-65 år med diagnostiserad Fibromyalgi, jämfört med en aktiv kontrollgrupp, mätt utifrån The Fibromyalgia Impact Quastionnaire (FIG).

   

  Population: Kvinnor 20-65 år med diagnostiserad Fibromyalgi .

  Intervention: Styrketräning

  Control: Jämfört med en aktiv kontrollgrupp, kvinnor 20-65 år med diagnos Fibromyalgi.

  Outcome: ADL (activities of Daily Living) mätt utifrån The Fibromyalgia Impact Quastinonnaire.

   

  Litteratursökning

   

  Resultat

   

  Diskussion

   

   

   

  Files (0)

   

  Comments (0)

  You must login to post a comment.