Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Fysisk aktivitet och träning som prevention och behandling, MC3025 > Fördjupningsarbeten > Stryrketräning hos äldre med diabets typ II

Stryrketräning hos äldre med diabets typ II

  Table of contents
  No headers

  Styrketräningens effekt hos äldre personer med Diabetes typ II

   

  Population

  Män och kvinnor över 65 år

  Intervention

  Stryketräning, minst 2 ggr i veckan under minst 6 veckor

  Kontrollgrupp (Control)

  Jämfört med dem med samma diagnos i samma åldersgrupp men som enbart motionerar efter vårdgudiens rekomendationer (promenad 3 ggr v/hushållsarbete)

  Utfallsmått (Outcome)

  Insulinnivåer, faste-p-glukose, Metabolic syndrome score

   

  Introduktion

  Diabetes är ett samlingsnamn för sjukdommar där du har för hög nivå av socker i blodet, kroppen kan producera insulin men inte tillräkligt mycket för att ta hand om sockret i kroppen. Kroppen celler blir då mer känsliga för insulin. Typ 2 är den vanligaste formen och den snabbast växande sjukdomen över hela världen (3). Risken för att drabbas ökar ju äldre du blir, 10 % av befolkningen över 75 år har diabets typ 2 men även yngre personer drabbas. Kost och levnadsvanor är starkt kopplade till uppkomsten av sjukdomen (1).

  Idag behandlas Diabetes typ II med medicinering som sänker blodsockret, insulin, medicinering mot högt blodtryck och höga fetthalter, fetma kirurgi samt fysisk aktivitet och kostrekomendationer. Fysisk aktivitet ökar cellernas känslighet för insulin, men det finns olika former av fysisk akivitet och detta arbete görs för att förstå vilken form av fysisk aktivitet som är att föredra vid Diabets typ II hos personer över 65 år.

  Enligt Vårdgudien är detta rekomendationerna för fysisk aktivitet: "Det är bra ifall du hinner med tre promenader i veckan, men ju oftare du motionerar desto bättre. En promenad bör pågå i cirka 30 minuter. Det är även bra att aktivera fler muskelgrupper samtidigt, till exempel har stavgång bättre effekt än en promenad utan stavar.

  Alla rörelser i vardagen ger effekt. Det här är exempel på bra motion i vardagen:

  • Att dammsuga.
  • Att ta trapporna istället för hissen.
  • Att kliva av bussen eller tåget en hållplats tidigare och promenera istället" (2)

   

   

  • Nyare studier finns dock på att styrketräning skulle kunna vara mer effektivt för personer med Diabetes typ II genom ökad insulinkänslighet,  förbättrat faste-p-glukos och minskad fettmassa. Men dessa riktlinjer saknas helt från vårdgudiens sida.

   

   

  Frågeställning
  Litteratursökning
  Resultat
  Diskussion

  Referenser

  (1) https://www.diabetes.se/diabetes/lar...s/typer/typ-2/

  (2)https://www.1177.se/Stockholm/Fakta-...iabetes-typ-2/

  (3)https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3898566/

  Files (0)

   

  Comments (0)

  You must login to post a comment.