Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Fysisk aktivitet och träning som prevention och behandling, MC3025 > Fördjupningsarbeten > Reumatoid Artrit (K Dennis)

Reumatoid Artrit (K Dennis)

  Table of contents
  No headers

   

  Vilken effekt har fysisk aktivitet på smärta,  funktion och styrka hos patienter med Reumatoid Artrit? 

   

  P: Personer med diagnosticerad Reumatoid Artrit

  I: Fysisk aktivitet utöver rekommenderad lägsta dos, hög-intensiv, långtids- el dyl

  C: Fysisk aktivitet enl. rekommendation/sedvanlig sjukgymnastik/usual care el dyl

  O: Smärtintensitet, funktion, styrka

   

  Introduktion (utkast klart 3/3)

  Frågeställning

  Litteratursökning

  Resultat

  Diskussion

  Files (0)

   

  Comments (0)

  You must login to post a comment.