Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Fysisk aktivitet och träning som prevention och behandling, MC3025 > Fördjupningsarbeten > Patellarsenetendinos

Patellarsenetendinos

  Table of contents
  No headers

  Victor Ekdahl

  Frågeställning: Hos patienter med patellarsenetendinos - Minskar excentrisk träning smärta mer än annan konservativ behandling

  P = Patient/problem = Patienter med patellarsenetendinos (hopparknä)

  I = Intervention (behandling, åtgärd) = Excentrisk träning

  C = Jämförelse (comparison) = Annan konservativ behandling

  O = Resultatmått/Effektmått (outcome)  = Minskad smärta

  Files (0)

   

  Comments (0)

  You must login to post a comment.