Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Fysisk aktivitet och träning som prevention och behandling, MC3025 > Fördjupningsarbeten > Obesitas

Obesitas

  Table of contents
  No headers

  Introduktion:

  Frågeställning:

  Kan sjukgymnastiska interventioner öka den fysiska aktivitetsnivån hos ungdomar med obesitas och blir det någon skillnad gentemot de som endast får en uppmaning hos läkare att öka sin fysiska aktivitetsnivå på egen hand?

  Patientgrupp: Ungdomar i åldern 13-18 år med, hos läkare fastställd, obesitasdiagnos.

  Intervention: Sjukgymnastiska interventioner

  Kontroll: Information och rekommendation att öka sin fysiska aktivitetsnivå på egen hand, utan hjälp av vårdprofession

  Outcome: Subjektivt mätt fysisk aktivitetsnivå direkt efter intervention, 6 månader senare och 12 månader efter avslutad intervention

  Litteratursökning

  Resultat

  Diskussion

  Files (0)

   

  Comments (0)

  You must login to post a comment.