Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Fysisk aktivitet och träning som prevention och behandling, MC3025 > Fördjupningsarbeten > Metabolt syndrom

Metabolt syndrom

  Table of contents
  No headers

  Muskelmassans endokrina roll.

  Vad är myokiner och hur påverkar dom de olika kriterier som ingår i metabolt syndrom? 
  Förändras verkningmekanismerna hos de sjuka och i så fall hur?

   

  P: Population med metabolt syndrom och utan

  I:  Fysisk aktivitet vid metabolt syndrom

  C: Fysisk aktivitet utan metabolt syndrom

  O: Förändras förutsättningarna för myokinernas effekt efter insjuknande i metabolt syndrom?

   

  //Erik Berglund

  Files (0)

   

  Comments (0)

  You must login to post a comment.