Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Fysisk aktivitet och träning som prevention och behandling, MC3025 > Fördjupningsarbeten > MS

MS

  Table of contents
  No headers

  Hur påverkar en rehabiliteringsperiod med daglig träning/sjukgymnastik gångförmågan hos personer med MS mätt med 6 minuters gångtest?

  P: patienter med MS mellan 18-65 år som kommer på 4 veckors intensivrehab

  I: daglig anpassad indivuduell behandling och träning med sjukgymnast samt träning i grupp

  C: mätning i början och slutet av perioden

  O: gångsträcka mätt med 6 min gångtest samt skattning av ansträngningsgrad

  Files (0)

   

  Comments (0)

  You must login to post a comment.