Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Fysisk aktivitet och träning som prevention och behandling, MC3025 > Fördjupningsarbeten > Lumbal fusionsoperation

Lumbal fusionsoperation

  Table of contents
  No headers

  Under arbete av Catarina Andersson

   

  Frågeställning: Finns det evidens att bålstabiliserande träning minskar ländryggssmärtan efter lumbal fusionsoperation.

   

  Patient/Problem: Patienter som genomgått fusionsoperation i ländryggen, L1-S1 nivå.

  Intervension: Bålstabiliserande träning

  Comparison: konservativ behandling

  Outcome: minskad smärta

   

  Inklusionskriterier: Män och kvinnor, ålder 18-70, publikationsår 2007 och framåt, språk: engelska eller svenska, ingen studiebegränsning.

  Files (0)

   

  Comments (0)

  You must login to post a comment.