Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Fysisk aktivitet och träning som prevention och behandling, MC3025 > Fördjupningsarbeten > Ländryggssmärta och Fysisk aktivitet

Ländryggssmärta och Fysisk aktivitet

  Table of contents
  No headers

  Linnea Gunnesson:

  Är fysisk aktivitet mer effektivt för att minska smärtan hos patienter med ospecifik långvarig ländryggssmärta (minimum 12 veckor) jämfört med passiva metoder såsom manuella terapier och akupunktur?

   

  Introduktion

   

  Förekomsten av ländryggsmärta i västvärlden är mycket vanlig, ca 80% av befolkningen kommer någon gång under sin livstid att uppleva smärta i ländryggen. 90% av dessa blir dock smärtfria innan smärtan hinner att bli långvarig. Ländryggsmärta benämns ofta som lumbago och definieras som smärta mellan nedersta revbenen och glutealvecken på lårets baksida. Långvarig smärta definieras som en smärta med en vilovärk och/eller rörelsesmärta med en duration på minst 3 månader (1). Den ospecifika långvariga ryggsmärtan är en vanlig orsak till funktionsnedsättning, sjukskrivning och är en stor ekonomisk påfrestning för samhället (2).

  Vid aktua besvär är över 90% ospecifika, alltså smärta av okänd uppkomst, medans besvären som varat i 3 månader eller mer i ca 1/3 av fallen har en specifik orsak. De vanligaste specifika orsakerna är: diskbråck, spinal stenos, spondylilistes, reumatiska sjukdomar och frakturer (1).

  De sjukgymnastiska behandlingsmetoderna för långvarig ospecifik ländryggssmärta är många: träning, information, TENS, laser, akupunktur, massage, beteende terapi, traktion och manuella tekniker (2, 3).

   

  Det rekommenderas att tidigt återuppta sin fysiska aktivitetsnivå när man drabbats av ländryggssmärta. Behandlingen bör vara fokuserad på välbefinnande, funktionsförmåga och återgång till arbete. Formen av vald aktivitet som behandling kan variera, exepmelvis styrketräning, stabiliseringsträning, promenader, konditionsträning, rörlighetsträning och vattenträning. Enligt FYSS har muskelstärkande fysisk aktivitet och/eller specifik bålkontrollsträning starkast evidens gällande minskar smärta och ökad funktionsförmåga (1).

   

  Frågeställning

   

  Syftet med denna artikel är att undersöka om fysisk aktivitet är mer effektivt än andra fysioterapeutiska behandlingsmetoder för patienter med långvarig ospecifik ländryggssmärta.

   

  Litteratursökning

   

  Resultat

   

  Diskussion

   

   

   

   

  1. Grooten W. Fysisk aktivitet vid långvariga rygg- och nackbesvär. I A. Ståhle (Red) FYSS 2017; Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling (s. 561-563). Yrkersföreningar för Fysisk Aktivitet.

   

  2. van Middelkoop M,Rubinstein SM,Kuijpers T,Verhagen AP,Ostelo R,Koes BW,van Tulder MW. A systematic review on the effectiveness of physical and rehabilitation interventions for chronic non-specific low back pain.Eur Spine J.2011 Jan;20(1):19-39.

   

  3. Standaert CJ, Friedly J, Erwin MW, Lee MJ, Rechtine G, Henrikson NB, Norvell DC.Comparative effectiveness of exercise, acupuncture, and spinal manipulation for low back pain. Spine. 2011 Nov;36(21S):120-130.

   

   

  Files (0)

   

  Comments (0)

  You must login to post a comment.