Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Fysisk aktivitet och träning som prevention och behandling, MC3025 > Fördjupningsarbeten > Ländryggsmärta hos äldre

Ländryggsmärta hos äldre

  Table of contents
  No headers

  Jag vill undersöka fysisk aktivitets betydelse för muskuloskeletal smärta hos äldre.

  Hur kan fysk akvitet i form av styrketräning användas vid behandling av muskulosketal smärta i ländrygg hos äldre personer, 65 år ch uppåt?

  Åtgärder jag vill veta mer om är vilken typ av fysisk aktivitet som har bäst evidens och vad som går att genomföra med så enkla medel som möjligt, helst i hemmet.

  Effekten ska utvärderas genom minskad grad av smärta och funktionsökning som primära utfallsmått. Grad av katastroftankar kan också vara relevant att mäta med något ländryggsformulär.

  Kontrollgrupp som inte får någon träning alternativt någon form av passiv behandling såsom TENS, akupunktur eller massage.

  Files (0)

   

  Comments (0)

  You must login to post a comment.